Marginell minskning av antibiotika till barn

De nya behandlingsrekommendationerna för behandling av öroninflammation bland barn har haft svårt att slå igenom. Förskrivningen av penicillin till små barn har minskat ytterst marginellt.

24 nov 2001, kl 18:41
0

De nya restriktivare rekommendationerna för antibiotikabehandling vid öroninflammation hos barn förefaller ännu inte ha fått något riktigt genomslag hos professionen. På nationell nivå har användningen av penicillin V minskat marginellt, två procent i åldersgruppen två till fyra år, sedan de nya rekommendationerna för barn i den åldern antogs våren 2000. Det framgår av Socialstyrelsens kvartalsredovisning av läkemedelsanvändningen som den här gången fokuserat på förskrivningen till barn och ungdom.

Av 21 landsting har 17 minskat sin användning mellan första halvåret 2000 och första halvåret 2001. I fyra är den oförändrad eller har ökat, bland annat i Stockholm. I Östergötland, Gotland och Kalmar har förskrivningen minskat mest.

? Man kan nog tycka att det skulle ha märkts mer. Bland barn i den åldern är öroninflammation en mycket vanlig orsak till att penicillin förskrivs, säger läkaren Christer Norman vid Socialstyrelsens läkemedelsenhet.

Att döma av den ytterst marginella minskningen verkar de nya riktlinjerna haft svårt att slå igenom, konstaterar han.

Liten kostnadsökning

Totalt har förskrivningen av läkemedel till barn och ungdom, 0-18 år, minskat de senaste tio åren. Antalet förskrivna läkemedel har minskat med elva procent i den gruppen, medan den ökat med 25 procent bland vuxna mellan 1990 och år 2000.

Kostnaderna för de ungas läkemedel har ökat med 43 procent under decenniet, från 426 kronor per person mätt i Apotekets utförsäljningspris, AUP, till 608 kronor per person. För de vuxna är ökningen 120 procent, från 1113 kronor till 2449 kronor.

? En stor del av de ökade kostnaderna för barnens läkemedel beror på möjligheten att behandla barn med tillväxthorminbrist ökat i och med att det syntetiskt framställda hormonet blivit tillgängligt på marknaden, säger Ingrid Schmidt på Socialstyrelsen.

Sammanlagt står läkemedel för cirka 2000 barn med blödarsjuka eller tillväxthormonbrist för cirka 40 procent av totalkostnaderna för barn och ungdomar.