Lyckat med både metadon eller samtal för missbrukare

En av tre personer som missbrukar heroin eller kokain slutar missbruka efter sex månaders behandling med metadon. Det visar data från en engelsk studie av 13 000 missbrukare.

2 okt 2009, kl 11:09
0

Annons

Behandling med metod av drogmissbrukare har i England liksom i Sverige varit omdebatterat. I en studie som publicerats i Lancet har forskare samlat data från nationella missbrukarprogram so0m visar på en god effekt av läkemedelsbehandling vid missbruk.

Totalt ingick 14 600 personer som missbrukade antingen heroin, rökbart kokain eller båda drogerna. Av dessa deltog 13 200 i ett nationellt behandlingsprogram med läkemedel som metadon och 1 400 personer fick psykologisk behandling.

Av de som var beroende av heroin uppgav 37 procent att de var fria från sitt missbruk efter ett halvår i missbrukarprogrammet. En tredjedel av dem hade minskat sitt droganvändande och en tredjedel hade ett oförändrat drogberoende. För personerna som använde kokain hade 52 procent slutat med drogen efter sex månader, 33 procent var oförändrade och 12 procent hade minskat sitt missbruk. I båda missbrukargrupperna hade 3 procent blivit sämre under behandlingen.

För de som missbrukade båda drogerna var farmakologisk behandling inte lika effektiv som bland de som missbrukade en. Den skillnaden syntes inte i gruppen som fick psykologisk behandling.

John Marsden, en av huvudförfattarna till artikeln, säger i en kommentar att resultaten är lovande men att det behövs mer långtidsdata som kontrollerar att personerna inte återfaller i missbruk. Han vill också rikta uppmärksamheten mot de som inte blir fria från missbruk i de nationella behandlingsprogrammen.