Annons

Lovande för ny LDL-sänkare

Amgen har presenterat positiva data om sin en läkemedelskandidat som sänker LDL-kolesterolet.

31 mar 2014, kl 10:46
0

Företaget presenterade nya data för sin substans evolocumab vid den amerikanska kardiologikongressen ACC i Washington. Där persenterades bland annat resultatet från två fas III-studier som visar att LDL-kolesterolet kunde sänkas med 55 till 76 procent vid kombinationsbehandling med evalocumab och statiner.

Amgen sade också att studien GAUSS-2, visar att evalocumab lett till en sänkning mellan 37 till 39 procent efter behandling med evalocumab jämfört med ezetimib hos patienter som inte tolererar statiner. Studien som inkluderade 307 patienter, har också publicerats i NEJM.

En annan studie, LAPLACE-2, inkluderade 1896 patienter med primär hyperkolesterolemi och en blandad dyslipidemi. Dessa hade till en början slumpats till att få behandling med olika typer och doser av statiner. Patienterna slumpades sedan ytterligare in i grupper där de som tillägg fick evolocumab, ezetimib eller placebo. Resultaten visade att behandling med evolocumab som gavs i en dos på 140 mg gång varannan vecka eller i en dos på 420 mg var fjärde vecka, i kombination med varierande doser av statiner, reducerade LDL-kolesterolet mellan 55 till 76 procent från baslinjen, jämfört med placebo. Jämfört med ezetimib reducerade evolocumab LDL-kolesterolet från 38 procent till 47 procent från baslinjen.

Evolocumab är en monoklonal antikropp som ges subkutant och tillhör en grupp som kallas PCSK9- hämmare. För att LDL ska kunna brytas ner i levern måste det passera vissa receptorer. Dessa receptorer blockeras av PCSK9 och förhindrar effektiv nedbrytning. Evolocumab blockerar i sin tur PCK9 och gör att kolesterolet kan komma in i levern och brytas ner.

Ytterligare data som Amgen presenterade var från studierna DESCARTES och MENDEL-2 som publicerats i Journal of the American Collage of Cardiology, JACC. Det pågår också studier för att undersöka om behandling med evolucumab leder till minskad risk för hjärtattack och stroke och inte enbart till sänkta LDL-nivåer.