Annons
Dubbla etik-domar i ärende om påse med hudkräm

Dubbla etik-domar i ärende om påse med hudkräm

Båda läkemedelsbolagen Merck AB och Amgen får böta i etikärende om stöd för patienter med kolorektalcancer.

11 mar 2019, kl 12:19
0

Annons

I samband med sin första behandling med läkemedlet Vectibix (panitumumab) mot metastaserad kolorekatalcancer erbjuds patienter en påse med hudkräm. Påsen tillhandahålls av företaget bakom läkemedlet, Amgen, och syftet med krämerna är lindra hudbiverkningar som uppstår i samband med behandlingen.

Innehållet i påsen utgörs av ett antal hudvårdsprodukter av märket La Roche-Posay, ett par produktprover och en informationsbroschyr. Påsen är förseglad och på utsidan märkt med produktnamnet på läkemedlet, det vill säga Vectibix.

Läkemedelsbolaget Merck AB menar dock att utdelandet av påsen strider mot flera punkter i läkemedelsindustrins etiska regelverk och har därför anmält Amgen till Informationsgranskningsnämnden, IGN.

Bland annat anser Merck AB att hudkrämerna inte utgör ett tillåtet hjälpmedel och därmed strider mot marknadsföringsreglerna. Företaget anser också att innehållet i påsen kompenserar för rutinmässig hälso- och sjukvård och inte är till direkt nytta för patientomhändertagandet.

Även påsens värde ifrågasätts då man från Mercks håll menar att innehållet överstiger det tillåtna värdet om 450 kronor. Detta eftersom kostnaden för innehållet är högre än så hos flera av apotekskedjorna – dock inte hos Apotea där Amgen köpt produkterna. Merck påpekar också att huvdvårdsprodukterna är av ”lyxig karaktär” och att man vid bedömning av värdet måste utgå ifrån patienternas uppfattning.

I sin anmälan framför man också kritik mot att läkemedelsinformationen i påsen, som utgörs av en hänvisning till Fass, inte är tillräcklig.

I granskningen av ärendet gör dock IGN en annan bedömning än Merck på de flesta punkterna. Nämnden bedömer att påsen är att betrakta som hjälpmedel för patienter som får sin första behandling av Vectibix och hänvisar till att den har ”karaktären av ett patientstödsprogram och innebär att ett mervärde adderas till läkemedelsbehandlingen”.

Vidare konstaterar IGN, efter priskontroll hos Apotea, att värdet på påsen inte överstiger de tillåtna 450 kronorna. Nämnden skriver också att det vid bestämning av marknadsvärde är rimligt att utgå från vad konsumenten normalt skulle ha betalat.

Vad gäller minimiinformationen i påsen ger dock IGN Merck rätt. Här anser nämnden att patientbroschyren i påsen inte lever upp till kraven i det etiska regelverket eftersom den saknar uppgift om utgivningsår/aktualitetsdatum för informationen. Amgen uppmanas därför att förse broschyren med detta och fälls att betala 40 000 kronor för förseelsen.

Även Merck AB döms att betala 40 000 kronor i administrativ avgift, eftersom flera delar i bolagets anmälan inte vann gehör hos IGN.