Många i pipeline mot parkinson

Enligt den amerikanska industrin har företagen 23 nya kandidater på gång mot den kroniska sjukdomen.

31 Mar 2014, kl 09:00
0

Det är den amerikanska läkemedelsindustrins branschförening PhRMA som sammanställt antalet kandidater under utveckling mot Parkinsons sjukdom bland amerikanska företag. Enligt dem finns det 23 produkter som befinner sig i klinisk prövning eller där ansökan redan lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Utöver dessa finns elva produkter under utveckling som behandlar tillstånd relaterade till parkinson och tre diagnostiska. Bland kandidaterna finns läkemedel som är riktat mot receptorer i hjärnan i områden där degenerering ofta uppstår hos parkinsonpatienter och en genterapi som riktar sig mot celler i hjärnan som reglerar rörelseförmåga.

Omkring 10 miljoner människor i världen uppskattas ha Parkinsons sjukdom.