Parkinsonmediciner misstänks ge impulskontrollstörningar

En ny rapport varnar för att dopaminreceptor-agonister kan ge beteendestörningar som tvångsmässigt spelande.

23 Okt 2014, kl 09:08
0

Vid en stor genomgång av ett decenniums registrerade biverkningar i FDA-databaser fann forskare en ökad risk bland parkinsonpatienter för att råka ut för impulskontrollstörningar. Bland störningarna fann man tvångsmässigt spelmissbruk, tvångsmässigt shoppande eller hypersexualitet.

Från databasen kontrollerade man 2,7 miljoner biverkningsrapporter. Bland dessa fann man 1580 tillbud med svåra impulskontrollstörningar. Hela 45 procent av dessa fall var kopplade till användandet av en av sex olika dopaminreceptor-agonister. I 60 procent av dessa fall tog patienten medicinen som en parkinsonbehandling, i övriga fall användes medicinen för mycket mindre allvarliga indikationer som restless legs-syndrom.

De läkemedel som hade flest tillbud var pramipexol och ropinirol.

Resultaten publicerades 20 oktober i JAMA Internal Medicine och författarna anser att medlen bör förses med en extra varningstext.