Linezolid effektivt vid svåra infektioner

Pharmacias nya antibiotikum linezolid har i studier visat sig verksamt mot svårbehandlade infektioner med grampositiva bakterier.

20 jun 2002, kl 22:43
0

Annons

Data från kliniska prövningar visar att Pharmacias antibiotikum linezolid är effektivt vid svårbehandlade infektioner med grampositiva bakterier. Det kan innebära att patienterna kan skrivas ut tidigare från sjukhuset.
Linezolid är det första substansen i en ny klass antibiotika, kallade oxazolidinoner, som skiljer sig från tidigare antibiotika både kemiskt och till verkningsmekanism. Det angriper bakterier genom att avbryta deras proteinsyntes i ett tidigare skede än andra antibiotika.
Linezolid marknadsförs i USA under namnet Zyvox. Det godkändes av amerikanska läkemedelsverket FDA i april i år och finns nu på den amerikanska marknaden. Det är första gången på 35 år som det har utvecklats en helt ny antibiotikaklass.


Kortare behandlingstid
Kliniska prövningar på olika håll i världen visar att linezolid är lika verksamt som jämförbara antibiotika vid behandling av infektioner som orsakas av grampositiva bakterier. Studier har till exempel visat att linezolid kan ge en kortare behandlingstid på sjukhus för patienter med infektioner i mjukvävnad som orsakats av resistenta stammar av stafylokocker jämfört med patienter som behandlats med vankomycin. Det beror på att linezolid kan ges både som injektionslösning och oralt.
Det enda som oroar läkarna är att sjukhusen kommer att ta till det nya läkemedlet allt för ofta.
? Bakterierna är smarta och lär sig med tiden att hantera de substanser de får kontakt med ofta, säger professor Ragnar Norrby på Lunds universitetsjukhus.
En ansökan om godkännande har lämnats in till läkemedelsmyndigheten i Storbritannien som håller på att pröva ansökan. Därefter blir medlet registrerat i övriga europeiska länder.