Annons

Långt kvar till världsmästartiteln

Socialminister Lars Engqvist beskrev vid en konferens nyligen Sverige som världsmästare på att införliva EU:s riktlinjer i den nationella lagstiftningen.

23 jan 2004, kl 13:16
0

Ändå är Sverige år 2004 det enda EU-land som inte i lag förbjudit reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten, trots att ett glasklart EU-direktiv funnits sedan 1992. Man kan tycka vad man vill i sakfrågan ? själv är jag tveksam ? men direktivet existerar och efter att Olof Edhags läkemedelsutredning 2000 föreslagit att det borde införas i den svenska lagstiftningen, borde detta rimligtvis ha skett.

En svensk världsmästargren är i alla händelser värnandet om den personliga integriteten. Onödig registrering av personuppgifter bör förstås alltid undvikas, men det finns flera exempel från svenskt samhällsliv där den personliga integritetens mantra blivit en stoppkloss för rationell utveckling.
Det senaste exemplet är Leif Ekbergs utredningsförslag om ett apoteksbaserat läkemedelsregister som förskrivare kan få se utdrag från under vissa förutsättningar. Det är bättre än inget, men att börja bygga ett system som de flesta berörda redan från början anser vara feltänkt vore olyckligt.

Mijailo Mijailovics irrationella medicinering satte nyligen problematiken i ett isande strålkastarljus. Nu brådskar det att ge vården verktyg för att få en relevant överblick över patienternas läkemedelsanvändning.
Tyvärr verkar den kritiserade utredningen bli en ganska oförändrad proposition, vilket är synd. Man kunde kommit betydligt längre utan någon reell integritetsproblematik (se LMV 11/03).

I detta sammanhang kan det vara på sin plats med en liten återblick. 1998 kom Lars Jedings läkemedelsutredning, som fick lovord från de flesta remissinstanser. Arbetet innehöll en nyanserad analys och ett av många applåderat förslag om avreglering av apoteksetableringsmonopolet. Men utredningen var trots sina förtjänster för politiskt kontroversiell och hamnade i Regeringskansliets papperskorg.

Snart kom nästa utredning, signerad Olof Edhag. Det förslag som fick tydligast bifall i remissrundan var det om en expeditionsavgift vid receptuttag, med syfte att komma åt frikortssystemets uppenbart kostnadsdrivande effekter. Frikorten är säkert en av anledningarna till att Sverige enligt en ny OECD-rapport är världsmästare i kostnadsutveckling på läkemedelsområdet (se  sidan 11 och 14). Men även avgiften på några tior var för politiskt kontroversiell; socialministern dödade förslaget.

I fjol kom så Leif Ekbergs utredning som de flesta verkar ogilla, men som i stora drag ska bli verklighet i en proposition. Landstingen gör nu allt för att få gehör för sina invändningar ? någon typ av omsvängning är förhoppningsvis fortfarande möjlig.

Socialministern gav vid konferensen i december uttryck för en sund och nyanserad syn på läkemedel som företeelse och kostnadsutvecklingen inom området. De av Edhags förslag som blivit av, generikareformen 2002 och Läkemedelsförmånsnämnden, har visat sig lyckade och kan ses som fjädrar i den Engqvistska hatten.

Men ställer man dagens verklighet i relation till alla de sunda förslag som förts fram inom ramen för statliga utredningar på läkemedelsområdet på senare år, är det tydligt att läkemedel inte varit de senaste regeringarnas världsmästargren.