Annons

Biologiska läkemedel mot psoriasis i sen klinisk utveckling

De immunmodulerande läkemedlen gör nu sitt intåg i behandlingen av psoriasis. Efalizumab (Raptiva) kan bli det första på den europeiska marknaden.

23 jan 2004, kl 13:06
0

Alefacept (Amevive), ett immunmodulerande läkemedel mot psoriasis som varit godkänt i USA i ett år, beskrevs under denna vinjett i LMV 3/03. Strax efter pressläggningen för den utgåvan i slutet av februari 2003 fick företaget bakom läkemedlet, Biogen, ett nedslående besked ? EMEA:s expertkommitté CPMP krävde fler studier på läkemedlet.


? Amevive kan kanske finnas på den europeiska marknaden om två år, men det är ytterst osäkert, säger Charlotte Leife på Biogen i Sverige.


 


Istället kan efalizumab (Raptiva, se även artikel på sidan 20) bli den första immunmoduleraren mot psoriasis på den europeiska marknaden. Läkemedlet har tagits fram av ett mindre amerikanskt biotechföretag, Xoma, i samarbete med Genentech. I Sverige kommer läkemedlet att marknadsföras av Serono.


? Vi hoppas på ett EU-godkännande under 2004 och en lansering tidigt 2005, säger Marie Nilsson på Serono.


De etablerade immunmodulerarna etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade), som är godkända mot bland annat reumatoid artrit, utvärderas också för närvarande i fas III-studier på indikationen psoriasis.


 


Monoklonal antikropp


 


Allt fler högteknologiska immunmodulerande läkemedel gör nu sitt intåg i skolmedicinen; efalizumab är bara ett exempel. Läkemedlet är en monoklonal antikropp med immunförsvarets T-lymfocyter, närmare bestämt en del av dess ytantigen LFA-1, som måltavla. LFA-1 påverkar i T-lymfocyternas möjlighet att passera blodkärlsväggar och ta sig in i olika vävnader.


Efalizumab blockerar LFA-1:s interaktioner med specifika intracellulära molekyler, vilket antas förklara läkemedlets terapeutiska effekt vid psoriasis. För en mer detaljerad beskrivning av verkningssättet, se New England Journal of Medicine 349;21;1987-90.


 


Aktuellt för liten grupp


 


Enligt Olle Larkö, professor i dermatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, innebär de nya läkemedlens intåg i behandlingen av psoriasis inte samma genombrott som när de introducerades mot reumatoid artrit. Utgångsläget i form av fungerande läkemedel, främst metotrexat, är helt enkelt bättre på psoriasisområdet.


? Det finns en liten grupp patienter som inte svarar på gängse behandling. Där kan dessa medel definitivt vara något att pröva. Här på Sahlgrenska kanske det handlar om 20 patienter, säger Olle Larkö.


Studier där efalizumab jämförts med etablerade behandlingar saknas.