Landstingsförbundet vill ändra sekretessregler på apotek

Landstingsförbundet vill lätta på sekretesslagen när det gäller apotekspersonalens möjlighet att diskutera recept med förskrivare vid misstanke om överförskrivning.

4 jun 2002, kl 17:59
0

Landstingsförbundet har gjort en hemställan till regeringen om att göra en lagändring som ska göra det möjligt för apotekspersonal att kontakta läkare och diskutera förskrivning av lugnade medel eller värktabletter om de misstänker att en kund missbrukar läkemedel via recept från flera olika läkare. Idag sätter sekretessregler stopp för sådana kontakter. 
Läkemedelskommittén i Jönköpings län tog upp frågan i somras efter ett extremt fall. Roger Hammarström, tidigare ordförande i kommittén , berättar att det också varit en återkommande punkt i kommitté-diskussionerna att det finns mycket på författningssidan som är begränsande och stelbent. Det är orimligt att integritetsspärrarna är så hårda, menar han. Precis som man har en kvalitetssäkringslag inom sjukvården skulle man ha en motsvarighet på apoteken.

Skyldighet att informera

? När apotekspersonal ser en förskrivning som uppenbart inte är förankrad i normal läkekonst så borde det inte bara vara en rättighet utan en skyldighet att man ska informera förskrivaren om det, säger han.
Förslaget från Jönköpings läkemedelskommitté innebär också att kommittéerna bör informeras i alla sådana fall och förslagsvis också ges möjlighet att i samråd med patienten besluta om en behandlande läkare.
Landstingförbundet skickade skrivelsen på remiss till samtliga 21 medlemmar, och förutom Jönköping var 15 positiva till kommitténs förslag.
Landstingsförbundet håller med majoriteten av medlemmarna om att hindren som finns idag för apotespersonalen att agera bör undanröjas.