Annons

Landstingsförbundet säger upp avtalet med Apoteksbolaget

Landstingsförbundet säger upp konsultavtalet med Apoteksbolaget om hjälp vid prisöverläggningarna med Riksförsäkringsverket. Orsaken är Konkurrensverkets yttrande om att Apoteksbolaget är olämplig som konsult.? Vi har svårt att se det olämpliga, men vi måste komma igång med prisöverläggningarna, säger Marianne Boivie på Landstingsförbundet.

20 jul 2002, kl 16:07
0

Annons

Prisöverläggningarna med Riksförsäkringsverket (RFV) och Landstingsförbundet på ena sidan och läkemedelsindustrin på den andra kom till slut igång i månadsskiftet februari-mars sedan Landstingsförbundet sagt upp konsultavtalet med Apoteksbolaget.
Bakgrunden är att RFV anmälde Apoteksbolaget för jäv hos Konkurrensverket som i sin tur ansåg att Apoteksbolaget inte var lämplig som konsult i prisöverläggningarna.
På Landstingsförbundet har man dock svårt att förstå Konkurrensverkets inställning, men gör sig av med Apoteksbolaget som konsult för att få frid i frågan.
? Vi har väldigt svårt att se att detta skulle vara olämpligt, men eftersom Riksförsäkringsverket vägrar lämna ut några uppgifter så länge som vi har Apoteksbolaget som konsult så tvingas vi säga upp avtalet, säger Marianne Boivie, projektledare för Läkemedelsprojektet hos Landstingsförbundet.


Förvåning på Apoteksbolaget
Prisöverläggningarna med RFV och Landstingsförbundet skulle ha börjat redan i januari, men fram till månadsskiftet februari-mars har de inte kunnat gå att genomföra eftersom de båda parterna har varit oense om lämpligheten i att ha Apoteksbolaget med i diskussionerna. Istället för att fortsätta bråket väljer alltså Landstingsförbundet nu att gå in själva för att komma igång med överläggningarna.
? Vi vill ju inte ha någon konflikt, säger Marianne Boivie. Istället kommer vi att få skaffa farmakologisk, farmaceutisk och kanske hälsoekonomisk kompetens på konsultbas ? så länge konsulterna inte har någon koppling till Apoteksbolaget.
På Apoteksbolaget är förvåningen total över Konkurrensverkets yttrande.
? Jag är jätteförvånad, säger Arne Björnberg, VD för Apoteksbolaget. Vårt avtal med staten säger ju att vi skall biträda sjukvårdshuvudmännen i alla möjliga frågor. Jag har ju svårt se någon våldsamt mental skillnad mellan Landstingsförbundet och sjukvårdshuvudmännen. Landstingsförbundet är ju sjukvårdshuvudmännens egen gemensamma organisation.