Annons

Landsting rekommenderas att inte använda Vpriv

I samband med att TLV på tisdagen meddelade att de inte
subventionerar särläkemedlet Vpriv  kom också NLT-gruppen med sin
rekommendation. Samtidigt är industrin förvånad över TLV:s utspel och
anklagelser om utpressning.

4 maj 2011, kl 13:27
0

Vpriv är ett nytt läkemedel för att behandla Gauchers sjukdom som marknadsförs av företaget Shire. I veckan fattade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut om att inte låta medlet ingå i förmånen på grund av det höga priset. Som en följd av detta har landstingens NLT-grupp, som utfärdar rekommendationer om nya läkemedel också gått ut med rekommendationer att Vpriv inte ska användas.

Det finns idag ett annat alternativ, Cerezyme, som ingår i läkemedelsförmånen och som enligt NLT är det som bör användas. Priset för Cerezyme är idag lika högt som det som Vpriv angett i sin ansökan till TLV.
– Vi kommer nu att göra en omprövning även av Cerezyme, sa Gunilla Hulth-Backlund, gd på TLV vid ett seminarium under tisdagen.

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har de reagerat kraftigt mot trenden att företag som marknadsför särläkemedel sätter orimligt höga priser. I en debattartikel i Dagens Nyheter beskyller de industrin för att utöva utpressning.
– Även om det rör sig om små patientgrupper för varje enskild diagnos så blir det totalt sett väldigt många patienter och en stor kostnad. Om ett läkemedel mot diabetes skulle samma pris som Vpriv skulle pengarna räcka till att subventionera behandling till en procent av alla diabetiker, sa Gunilla Hulth-Backlund.

När EU införde särskilda regler för särläkemedel 2002 var syftet att främja innovation på behandlingen till sällsynta sjukdomar. Reglerna innebär bland annat att företagen för marknadsexklusivitet i tio år och att de befrias från vissa avgifter. Enligt Göran Stiernstedt chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL har antalet särläkemedel ökat kraftigt de senaste åren.
– Ett problem är att det i vissa fall handlar om redan befintliga preparat som kan ha tillverkats på licens under många år. När ett företag sedan ansöker om att få det registrerat som särläkemedel kan man diskutera innovationsgraden och vilka ekonomiska satsningar som de har gjort för att ta fram det. Reglerna behöver helt enkelt ses över.

Enligt TLV och SKL pågår diskussioner både inom EU-kommissionen och i Sverige med att ändra regelverket kring särläkemedel, bland annat inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Men att de redan nu vill sätta ner foten och belysa problemet.

Från den svenska läkemedelsindustrin har man reagerat med förvåning. I ett pressuttalande skriver branschorganisationen Lif att de inom ramen för arbetet med läkemedelsstrategin har påpekat att de vill ha en översyn av hela systemet för subvention av läkemedel.