Annons

?Läkemedelsverket tänker visst på barnen?

SSRI TILL BARN, FJÄRDE INLÄGGET, REPLIK PÅ INLÄGG AV JANNE LARSSON I LMV 4/05

18 apr 2005, kl 14:51
0

Nej ? Läkemedelsverket tänker inte mer på industrin än barnen. Debatten om behandling av deprimerade barn med antidepressiva läkemedel är viktig och slentianmässig förskrivning av antidepressiva till nedstämda tonåringar är givetvis fel.

Depression är dock i vissa fall en mycket svår sjukdom och innebär ett stort lidande för den som drabbas. Det gäller även barn och tonåringar. Att ?förbjuda? behandling av denna patientgrupp, som Janne Larsson pläderar för, vore att svika. Det finns bevis för att SSRI har effekt på depression hos barn och ungdomar.

FDA som Janne Larsson hänvisar till har ju som bekant godkänt Prozac med stöd av kliniska studier. I PDR, den amerikanska motsvarigheten till FASS, anges för Prozac dessutom, vilket stöder mitt tidigare uttalande, att ?The possibility of a suicide attempt is inherent in major depressive disorder and may persist until significant remission occurs. Close supervision of high-risk patients should accompany initial drug therapy.?


Att hoppas på att få tillgång till ett godkänt läkemedel för behandling av barn och ungdomar med depression även i Europa tycker jag är lätt att försvara!

Björn Beermann
Professor, Läkemedelsverket