Annons

?Fel koppla samman parallellimport med kriminell verksamhet?

FÖRFALSKADE LÄKEMEDEL, INLÄGG MED ANLEDNING AV INTERVJU MED RICHARD BERGSTRÖM I LMV 3/05

18 apr 2005, kl 14:55
0

I en intervju i Läkemedelsvärlden nr 3/05 utvecklar verkställande direktören för Läkemedelsindustriföreningen ? Richard Bergström ? problemet med smuggling av förfalskade läkemedel bland annat från Ryssland.

Som ordförande i Föreningen för parallelldistributörer av läkemedel (FPL) delar jag till fullo Richard Bergströms uppfattning om att denna typ av kriminell verksamhet måste förhindras och jag ser det som självklart att alla seriösa aktörer på den europeiska läkemedelsmarknaden aktivt verkar för att den stoppas.

När han längre ned i artikeln kopplar ihop den etablerade parallellimporten av läkemedel inom EU med en kriminell verksamhet från Ryssland på följande sätt ?Parallellhandeln i Europa har hittills varit säker, men det finns signaler på att vi börjar få problem med ett inflöde av förfalskade läkemedel från Ryssland? vill jag göra följande tillrättaläggande.

Parallellhandel av läkemedel kan endast ske mellan EU:s medlemsstater. Parallellimport från Ryssland är således inte tillåten. Parallellhandel är en laglig verksamhet som skyddas av EG-fördragets regler om fri rörlighet för varor och tjänster.


Att koppla ihop begreppet ?parallellhandel? med en kriminell verksamhet är därför förvånande.

Göran Heintz
Ordförande Föreningen för parallelldistributörer av läkemedel (FPL)