Läkemedelsverket backar om adhdmedel

Läkemedelsverket kommer efter kritik från bland annat delar av läkarkåren inte att införa fri förskrivning av de narkotikaklassade läkemedel som används vid behandling av adhd.

4 dec 2007, kl 12:06
0

Annons

I höstas skickade Läkemedelsverket ut ett förslag på remiss om att upphäva de begränsningar som idag finns för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel (Concerta och Ritalin) för behandling av adhd. Idag får de bara förskrivas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi.

I takt med
att patienter som fått läkemedlen förskrivna som barn växer upp, har allt fler läkare börjat ansöka om dispens för att patienterna ska få fortsatt läkemedelsbehandling. Av de cirka 12 000 svenskar som idag behandlas med metylfenidat är cirka 8 000 barn. Därför ville Läkemedelsverket att förskrivningen skulle bli fri.

Med på den linjen var också bland andra Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Svenska Psykiatriska föreningen. Men Svenska Läkarsällskapet och Folkhälsoinstitutet, liksom enskilda psykiatriker har kritiserat förslaget.
? Jag blev lite förskräckt när jag fick höra talas om Läkemedelsverkets förslag, säger Ylva Ginsberg överläkare vid Neuropsykiatriska enheten för vuxna vid Karolinska sjukhuset i Solna. Hon ingår i ett nätverk för läkare som arbetar med vuxna som har adhd.
? Vi anser det vara alltför tidigt att släppa förskrivningen av metylfenidat fri. Gör man det finns risk för felaktiga diagnosticeringar, behandling i felaktiga doser till fel personer. Allmänläkarna har för dåliga kunskaper för att det skulle vara klokt.
? Det här är en bra behandling, men det krävs också kringresurser för att den ska fungera.

Ylva Ginsbergs
förslag liksom andra kritiska remissinstanser är att Läkemedelsverket i ett första steg utvidgar förskrivningsrätten till psykiatriker.
Läkemedelsverket har gått på kritikernas linje och omarbetar nu förslaget.