Annons

Läkemedelsstent gör stor skillnad för högriskpatienter

För högriskpatienter minskar risken för nya förträngningar om de behandlas med läkemedelsstentar. Det visar en femårsuppföljning gjord av forskare i Uppsala.

7 maj 2009, kl 12:31
0

Forskarna vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum har gjort en femårig uppföljning av alla patienter i Sverige, cirka 50 000 personer, som behandlats med PCI, antingen metallstent eller stent beklädda med cellhämmande läkemedel. Det är första gången säkerheten bedömts på en så stor patientgrupp under en så lång tidsperiod.

Uppföljningen visade
en signifikant lägre återfallsrisk, upp till 70 procent för diabetiker och andra högriskpatienter som behandlats med läkemedelsstent jämfört med behandling med metallstent. Och det var oavsett om patienten hade diagnosen akut hjärtinfarkt eller kärlkramp.
I tidigare studier har forskarna sett en ökad risk vid behandling med läkemedelsstent jämfört med metallstent. Men när nu fler patienter följts upp under längre tid fann forskarna att de som drabbats hade behandlats under första delen av 2003, innan läkarna hunnit få tillräcklig erfarenhet av tekniken.

Resultaten av
den nya studien publiceras i senaste numret av New England Journal of Medicine och bygger på data från det svenska nationella kvalitetsregistret, SCAAR.