Läkemedelsförmåns- nämndens ledamöter utsedda

Vid ett sammanträde idag fattade regeringen beslut om vilka personer som ska sitta i den nya förmånsnämnden. Ordförande blir Axel Edling, tidigare generaldirektör på Konsumentverket.

12 sep 2002, kl 14:15
0

Regeringen beslutade idag att förordna följande personer som ordförande och ledamöter i Läkemedelsförmånsnämnden från och med den 1 oktober 2002 till och med den 30 september 2004:

Ordförande:

Axel Edling, f.d. Generaldirektör Konsumentverket

Ledamöter:

Per Carlsson, Professor i hälsoekonomi vid Linköpings universitet

Olof Edhag, Professor, f.d. överdirektör på
Socialstyrelsen

Magnus Johannesson, Docent i hälsoekonomi vid Handelshögskolan

Rurik Löfmark, Överläkare

Ingmarie Skoglund, Allmänläkare, ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg

Rune Dahlqvist, Professor i klinisk farmakologi
vid Umeå universitet

Ellen Vinge, Docent och överläkare i klinisk farmakologi vid
Universitetssjukhuset i Lund

Ann-Kathrine Granérus, Professor i geriatrik vid Hälsouniversitetet i Linköping

Gertrud Sigurdsen, f.d. Statsråd

Christina Wahrolin, Vice ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO

Läkemedelsförmånsnämnden är en ny myndighet som från den 1 oktober kommer att ansvara för subventionerings- och prisregleringsbeslut av de varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Till den nya myndighetens ansvarsområden hör även att fatta beslut om nya läkemedel ska omfattas av förmånerna, samt avgöra om befintliga läkemedel ska tas ur förmånssystemet.