Annons
Export av läkemedel ökade med 39 procent

Export av läkemedel ökade med 39 procent

Under 2022 ökade den svenska exporten av läkemedel med 39 procent enligt statistik från SCB.

1 mar 2023, kl 08:46
0

Annons
Frida Lundmark

Frida Lundmark.

Sveriges läkemedelsexport uppgick i fjol till drygt 139 miljarder kronor, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Detta var en ökning med 39 procent jämfört med 2021.

Totalt sett växte den svenska varuexporten med 23 procent under fjolåret. Allra störst var ökningen för oljeprodukter och andra energivaror – 82 procent. Men efter den gruppen var det läkemedelsexport som stod för den största tillväxten. Läkemedel utgjorde också hela sju procent av den sammanlagda varuexporten under året.

Vi importerade även mer läkemedel än året innan. Importen uppgick till drygt 66 miljarder kronor, en ökning med 26 procent. Men sammantaget var exporten ungefär dubbel så stor som importen när det gällde läkemedel.

Så var det inte för varuhandeln i stort vilket ledde till ett negativt så kallat handelsnetto (skillnaden mellan export och import) på 46 miljarder kronor.

Frida Lundmark, sakkunnig inom life scence hos Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Exportsiffrorna visar att life science-sektorn utgör ett styrkeområde för Sverige som är helt avgörande att behålla. Den internationella konkurrensen om life science-företagens investeringar hårdnar och länder globalt och i vår närhet har stora ambitioner. För att inte tappa mark bör ett permanent life science-kontor i regeringskansliet inrättas med förstärkta resurser samt en konkret handlingsplan kopplad till en uppdaterad life science-strategi.