Annons

Läkemedelsakademin tar över industrins konsulentutbildning

Läkemedelsakademin (LMA), som ägs av Apotekarsocieteten, tar över den medicinska grundutbildningen för blivande läkemedelskonsulenter som Läkemedelsindustriföreningen, Lif, hittills drivit i egen regi.

28 jan 2005, kl 16:14
0

Övertagandet påbörjas inom kort för att kunna omfatta kursomgången i september. Den kurssekreterare som hittills ansvarat för utbildningen flyttar över till LMA, men är formellt fortfarande anställd av Lif. LMA tar över det utbildningsråd som hittills utformat kursen.

? Jag tror att LMA har bättre förutsättningar än Lif att säkerställa att konsulenterna har aktuella kunskaper som matchar sjukvårdens förväntningar. LMA har ett mycket stort förtroende och är redan den huvudsakliga fortbildningsinstansen för läkemedelsföretagen, säger Richard Bergström, vd på Lif.

Utbildningen har på senare tid varit kostsam, bland annat beroende på ett sviktande antal deltagare. Men Enligt Richard Bergström ska affären främst ses som ett led i industriföreningens ambitioner att renodla sin verksamhet.

? Vi måste koncentrera oss på det som är viktigast för en branschförening, och det är inte att driva utbildning. Istället kommer vi att satsa på opinionsbildning för att säkerställa att svenska patienter även i framtiden får tillgång till innovativa läkemedel.

Nya möten

I det korta perspektivet betyder övertagandet inga större förändringar av den 12 veckor långa yrkesförberedande utbildningens innehåll.

? Men på sikt kommer vi att efter samråd med Lif-företagen ersätta vissa avsnitt med nytt stoff som den alltmer förändrade konsulentrollen kräver. Förutom rent medicinska spörsmål ställs ju konsulenterna idag inför frågor om ekonomi, etik, läkemedelsformens betydelse, kinetik med mera, säger Anders Cronlund, utbildningschef på Läkemedelsakademin.

? De blivande läkemedelskonsulenterna kommer att garanteras en utbildning som hela tiden anpassas till deras behov. Genom samordning med vår övriga utbildningsverksamhet kommer de också på vissa avsnitt att möta andra deltagare än blivande konsulenter.

Richard Bergström tror att detta kan utgöra ett mervärde.
? Om man i en del kursmoment träffar människor som är verksamma inom andra discipliner på läkemedelsområdet kan man få en ännu bättre förståelse för helheten.
Andreas Furängen, vd för Apotekarsocieteten, beskriver avtalet som en bekräftelse på Läkemedelsakademins goda renommé som utbildare inom läkemedelsområdet.
? Lif har valt oss eftersom vi är bra på utbildning. Långsiktigt kommer ännu fler personer i kontakt med och lär känna oss, vilket kommer att utveckla verksamheten. Vår målsättning är att utveckla kursen, höja kvaliteten och på sikt sänka kostnaden.

Led i strategi

Läkemedelsakademin marknadsför sig som en oberoende kursgivare. Finns det inte en risk att man tappar i trovärdighet om man alltför tydligt kopplas samman med läkemedelsindustrin?
? Nej, denna utbildning är bara en liten del av LMA:s verksamhet. Vi har som målsättning att arbeta tillsammans med ledande aktörer inom läkemedelsområdet, vilket vi för övrigt redan gör, och detta nya avtal är ett led i denna strategi. Vi strävar efter att utveckla liknande avtal med andra intressenter.