Bioteknologiskt läkemedel på väg mot försäljningstoppen

TNF-hämmaren etanercept (Enbrel) mot reumatoid artrit är årets komet på den svenska läkemedelshimlen. Wyeth tror själva att läkemedlet snart är det mest säljande i Sverige.

28 jan 2005, kl 16:08
0

Annons

Läkemedelsbolagens försäljning till apoteken ökade 2004 med 2,1 procent jämfört med 2003. Det innebär att Läkemedelsindustriföreningens prognos för året var betydligt mer korrekt än Socialstyrelsens (se artikel nedan).
Bland enskilda preparat toppar, precis som i fjol, det antidepressiva medlet sertralin (Zoloft) före statinen atorvastatin (Lipitor), sett till försäljningsvärdet. Båda har dock tappat ? 2,4 respektive 9,5 procent ? jämfört med 2003.
Under sista kvartalet har TNF-hämmaren etanercept (Enbrel) mot reumatoid artrit tagit sig upp på tredje plats på säljtoppen. Försäljningen av Enbrel var sista kvartalet i fjol nästan 40 procent högre än samma period 2003.

Hybrid

Utvecklingen beror delvis på att det sedan i juni 2004 finns en i princip obegränsad tillgång till läkemedlet på den svenska marknaden. Enbrel har tidigare på grund av produktionssvårigheter varit förbehållet ett begränsat antal patienter; en nationell prioriteringsgrupp har sörjt för att de bäst behövande fått läkemedlet (se LMV 3/02).
Läkemedlet är en hybrid av humant immunoglobulin och två TNF-alfa-receptorer, och tillverkas genom rekombinant DNA-teknik.
? Det är roligt att avancerade bioteknologiska produkter kan nå försäljningstoppen och inte bara me too-läkemedel, säger Palle Christensen, vd för Wyeth i Norden.

Många indikationer

Läkemedlet har stadigt fått fler indikationer, bland annat psoriasisartrit och psoriasis.

? Fler är på väg. Enbrel har potential att bli det största läkemedlet på den svenska marknaden. Om de preliminära uppgifterna om att molekylen kan reversera sjukdomsförloppet vid RA visar sig stämma kan försäljningen bli ännu större än väntat, säger Palle Christensen.
Enbrel, som inte i likhet med konkurrentpreparatet Remicade måste administreras av sjukvårdspersonal, är nu marknadsledande inom segmentet TNF-hämmare mot RA. Cirka 300 000 patienter får läkemedlet i hela världen; i Sverige cirka 3 500.