Annons

NOTISER

En av tre har hypertoni 2025 Högt blodtryck kommer enligt en studie i Lancet (2005;365:217-23) att vara ett dominerande globalt hälsoproblem år 2025. Forskarna analyserade 30 studier som publicerats under de senaste 13 åren. År 2000 var det totala antalet personer i världen med högt blodtryck 972 miljoner och fram till 2026 kommer det att […]

28 jan 2005, kl 16:04
0

Annons

En av tre har hypertoni 2025

Högt blodtryck kommer enligt en studie i Lancet (2005;365:217-23) att vara ett dominerande globalt hälsoproblem år 2025. Forskarna analyserade 30 studier som publicerats under de senaste 13 åren. År 2000 var det totala antalet personer i världen med högt blodtryck 972 miljoner och fram till 2026 kommer det att öka med 60 procent och drabba var tredje vuxen person. Mest kommer det att öka i industrialiserade länder. Ökningen beror på fet mat, fysisk inaktivitet, för mycket salt i maten och rökning.

Ökad risk för diabetes vid jobbstress

Små möjligheter att påverka sin arbetssituation kan för kvinnor ha ett samband med en ökad risk för typ 2-diabetes. Det visar en ny avhandling vid Karolinska Institutet av Emilie Agardh. Hög arbetsbelastning i sig gav däremot inte någon ökad risk.
En annan upptäckt var att en hög konsumtion av kaffe gav en minskad förekomst av typ 2-diabetes.

Kodein på särskild blankett

Från den 1 mars i år ska läkemedel med kodein skrivas ut på samma blankett som narkotiska preparat. I de nuvarande receptföreskrifterna behöver inte förskrivning av smärtstillande medel som innehåller kodein eller anabola steroider och tillväxthormon skrivas på blanketten för särskilda läkemedel. Däremot är rekommendationen att man bör göra det. Men från och med i vår skärper alltså Läkemedelsverket bestämmelsen för dessa preparat.

Otydlig datummärkning

Betyder ?Bäst före 06-05? att varan går ut 2006 eller 2005? SIS, Swedish Standards Institute, har undersökt hur 69 företag märker sina livsmedel och läkemedel. Någon enhetlig linje finns inte, visade det sig.
Av de 32 läkemedelsföretag som tillfrågades hade de flesta, 19 stycken, årtalet sist i märkningen.
SIS rekommendation är att man oavsett hur man skriver datummärkningen ska skriva
ut hela årtalet, för att undvika missförstånd.


IT-sjuksköterska ny utbildning

Umeå universitet startar i Lycksele en ny utbildning inom sjuksköterskeprogrammet med IT-profil. Utbildningen syftar till att med hjälp av telemedicin kunna erbjuda en likvärdig vård i hela landet. I utbildningen ska livsbetingelser och hälsoaspekter som förknippas med boende och vård i glesbygd beaktas. Programmet är profilerat mot IT och distansöverbryggande IT-användning inom vården.

Gravida med astma bör ta sin medicin

Det är mindre riskabelt för fostret att kvinnan fortsätter med sin medicinering än att hon slutar under graviditeten. Det slås fast i nya anvisningar för astmavård i USA.
Visserligen påverkar astmamedicinen även fostret, men det är mindre farligt än om mamman inte kan andas ordentligt, menar den medicinska expertisen bakom anvisningarna. Kan inte mamman andas ordentligt gör inte fostret det heller.

Belönad sajt stöptes om

Tidningen Internetworld utsåg nyligen Apotekets webbplats
till Sveriges bästa hälsosajt. Enligt motiveringen har sajten ?imponerande bra information och smarta funktioner som underlättar livet för Apotekets kunder?. Priset avser dock sajten i sin gamla utformning. Företaget lanserade i december ett nytt utseende på webbplatsen apoteket.se.

Bindningar och jäv redovisas enhetligt

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har kommit överens om gemensamma regler för redovisning av bindningar och jäv hos de experter som de anlitar. Experterna ska skriva under en jävsdeklaration där de ska redovisa exempelvis aktieinnehav eller personliga relationer som kan ha en koppling till uppdraget.