Vi tycker: Bringwell-domen

Läkemedelsvärldens tyckarpanel kommenterar i varje nummer aktuella läkemedelsfrågor.

Om EG-domstolen kritiserar det svenska apotekssystemet; vad är viktigast att beakta om Sverige måste utforma ett nytt system? Vilka egenskaper är det viktigast att ett nytt apotekssystem har?

28 jan 2005, kl 15:45
0

Stefan Carlsson, vd, Apoteket:

Läkemedel är sjukvårdens viktigaste behandlingsmetod, och inte vilken vara som helst. Därför måste ett svenskt apotekssystem vara en del av hälso- och sjukvården, garantera läkemedelsförsörjningen i hela landet till samma låga priser, ej vara vinstmaximerande och vara producentobundet. Då är apotekssystemet en naturlig länk i vårdkedjan och det är då samhället, skattebetalarna och kunderna har mest nytta av apoteken.

Steinar Höeg, vd för Astrazenecas svenska marknadsbolag:

Ett nytt och förbättrat apotekssystem skall utgå ifrån det som är bra idag. Effektiva distributionskanaler i alla led, kompetent personal och förmåga till bra samverkan med leverantörer, kunder och myndigheter skall behållas. Utvecklingen skall präglas av flera apotek, ökad tillgänglighet geografiskt, och tidsmässigt och bättre omedelbar expeditionskapacitet. Informationen till patient/kund måste vara konsistent med den som patientens primärkontakt, läkaren, ger.

Cecilia Bernsten, ordförande, Sveriges farmacevtförbund:

Oberoende av utslaget i domstolen är allmänhetens tillgång till läkemedel och farmacevtisk kompetens det viktigaste att beakta ? det är en patientsäkerhetsfråga. Som alla som besöker apotek vet är öppettiderna och köerna ett stort problem. Den passivitet som finns hos svenska myndigheter är oroande. När Apoteksbolaget bildades var det noga förberett ? nu när vi eventuellt står inför ett nytt apotekssystem tycks förberedelserna vara minimala.

Gunnar Alvan, generaldirektör, Läkemedelsverket:

Oavsett vad som händer är två frågor viktigast för Läkemedelsverket; att patienterna får säkra och effektiva läkemedel och att dessa finns tillgängliga där de behövs. Om ett nytt system med nya aktörer blir resultatet måste LV hantera fler tillsynsobjekt. Dessutom måste problemen med de andra uppgifterna som Apoteket tagit på sig lösas, som till exempel statistikleveranser, IHE, information och giftinformation.

Bodil Ericsson, administrativ chef, Läkemedelsrådet, Region Skåne:

De i mina ögon viktigaste aspekterna är tillgänglighet till apotekstjänst i hela vårt avlånga och glest befolkade land, öppethållande tillsammans med sjukvården, säkerställande av produktsortimentet, relevant information till vården om läkemedelsuttagen, integritet för kunden, kravet på farmacevtkompetens, möjligheten att utveckla ?apotekare i vården? som en del av sjukhusapoteksupphandlingen och en lyhördhet gentemot sjukvården och kunderna.