Godkännanden

Macchiarini-ärenden tas upp igen

Delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini tas upp igen och möjligen kan fler personer delges misstanke, enligt överåklagare Mikael Björk.
11 dec 2018, kl 13:12

Hpv-vaccin till pojkar på gång i Finland

En expertgrupp i Finland utreder cancerskyddande vaccinering mot humant papillomvirus också för pojkar och ska snart lägga fram ett förslag för riksdagen.
6 dec 2018, kl 06:01

Hon är ny chef för Läkemedelsakademin

Apotekaren Hanna Flygar tar över som verksamhetschef för Apotekarsocietetens utbildningsbolag.
5 dec 2018, kl 10:39

Onkologiskt godkännande följer ny princip

FDA har godkänt ett cancerläkemedel för patienter med en viss genetisk markör, oavsett cancerns lokalisering.
27 nov 2018, kl 15:13

Sobi får USA-godkännande för ny antikropp

Gamifant är det första läkemedlet mot en sällsynt och livshotande hyperinflammation som främst drabbar barn.
21 nov 2018, kl 09:56

Bättre behandling mot sömnsjuka får klartecken

CHMP ger grönt ljus för den första tablettbehandlingen av afrikansk sömnsjuka.
19 nov 2018, kl 10:32

Hälsoekonomer efterlyser mer data om Yescarta

Det är osäkert hur många som botas, skriver TLV i sin första ekonomiska utvärdering av en CAR-T-terapi.
16 nov 2018, kl 11:35

70-åringar erbjuds brett vaccinationspaket

Region Jönköpings län kommer att införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar.
9 nov 2018, kl 08:48

Ny influensamedicin har fått godkännande i USA

FDA har godkänt det första läkemedlet med ny verkningsmekanism mot influensa på nästan 20 år.
25 okt 2018, kl 10:40

Första denguevaccinet mot godkännande i Europa

Vaccinet mot denguefeber blir dock inte tillgängligt i hela Europa utan endast där sjukdomen finns endemiskt.
22 okt 2018, kl 12:14

Apoteket Juwelen är årets kompetensapotek

För andra gången blev Boråsapoteket årets kompetens-
apotek när finalen avgjordes på mässan Apoteksforum.
11 okt 2018, kl 10:10

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.
8 okt 2018, kl 10:58
Lars Dagerholt.

Fler godkända läkemedel om bolagen tar hjälp

Småbolagen kan bli bättre på att utnyttja den hjälp som myndigheternas erbjuder, bloggar Lars Dagerholt.
4 okt 2018, kl 11:32

EMA-positivt för genterapi mot ärftlig blindhet

Den första genterapin mot en ovanlig och ärftlig ögon-
sjukdom rekommenderas nu godkännande i Europa.
24 sep 2018, kl 12:25

Han tar över CHMP efter Salmonson

När Tomas Salmonson från och med september lämnar posten som chef för CHMP lämnar han över ordförandeklubban till tysken Harald Enzmann.
24 sep 2018, kl 10:47

Positivt från CHMP för två svenska läkemedelsbolag

Den europeiska läkemedelsmyndighetens expertråd förordar godkännande av två svenska läkemedel.
21 sep 2018, kl 14:44