Behandling

PMS som riskmarkör för högt blodtryck

PMS kan vara en riskmarkör för att senare i livet utveckla högt blodtryck, visar en nypublicerad studie.
2
27 Nov 2015, kl 13:20

Förslag om HPV-vaccin till pojkar i ny cancerplan

HPV-vaccination även till pojkar utreds i en ny cancerplan för region Stockholm - Gotland.
26 Nov 2015, kl 11:41

Probiotika hjälpte inte för tidigt födda barn

Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.
26 Nov 2015, kl 10:23
Annons

Infusionspumpar lyfts ur förmånen

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer inte längre att ingå i läkemedelsförmånen. Detta efter att begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats.
25 Nov 2015, kl 11:57

Omtalat hjärtläkemedel får grönt ljus

Läkemedlet Entresto mot hjärtsvikt har nu blivit godkänt av EU-kommissionen.
25 Nov 2015, kl 09:46

Läkemedel mot hemofili A får godkänt

Sobis läkemedel, Elocta, mot blodsjukdomen hemofili A godkänns för behandling i Europa.
24 Nov 2015, kl 15:10

BMS i generikaavtal om hepatit C-läkemedel

Överenskommelsen innebär att generiska varianter av bolagets läkemedel Daklinza kan bli tillgängliga i 112 låg- och medelinkomstländer världen över.
24 Nov 2015, kl 11:36

Narkolepsibehandling rekommenderas av CHMP

Wakix, pitolisant, rekommenderas för godkännande vid behandling av narkolepsi.
23 Nov 2015, kl 13:28

Samarbetar för att öka kunskap om antibiotika

23 svenska myndigheter och organisationer uppmärksammar tillsammans problematiken med antibiotikaresistens.
19 Nov 2015, kl 11:44

“Det handlar om att sätta patienterna i centrum”

Det säger Agneta Karlsson om den nya reviderade nationella läkemedelsstrategin.
19 Nov 2015, kl 10:00

Mindre antibiotika med delaktiga patienter

Antibiotikaförskrivningen minskade med nästan 20 procent när patienter fick vara med och tillsammans med en läkare fatta beslut om sin behandling.
18 Nov 2015, kl 16:40

Läkemedelskostnader spås skjuta i höjden

Läkemedelskostnaderna globalt kommer att öka med 30 procent till år 2020, enligt en ny prognos.
18 Nov 2015, kl 12:23

Astmaläkemedel avregistreras efter brist

Det luftrörsvidgande läkemedlet Teovent avregistreras på grund av brist på råvaran kolinteofyllinat.
18 Nov 2015, kl 09:14

Plåster kan motverka antibiotikaresistens

Ett smart förband som ändrar färg när det upptäcker en infektion ska förbättra behandlingen av brännskadade patienter och motverka antibiotikaresistens.
17 Nov 2015, kl 12:51

Spädbarnsdöd inte kopplat till Pandemrix

Risken för foster- eller spädbarnsdöd ökade inte hos kvinnor som vaccinerats med Pandemrix under graviditeten visar en ny studie.
17 Nov 2015, kl 10:07

Snabbt grönt ljus för cancerläkemedel

FDA godkänner läkemedlet Tagrisso för målinriktad lungcancerbehandling.
16 Nov 2015, kl 12:40