Annons
Lägre risk för återfall med långtidsinjektioner

Lägre risk för återfall med långtidsinjektioner

Risken för återfall i schizofreni var upp till 30 procent lägre med långtidsverkande injektioner, visar studie.

8 jun 2017, kl 11:30
0

Jari Tiihonen, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Det är en registerstudie som gjorts vid Karolinska institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry, som visar att det är stora skillnader när det gäller sjukhusinläggning beroende på vilka antipsykotiska läkemedel som patienter med schizofreni får. Resultatet från studien visar att antipsykotiska substanser som gavs som långtidsverkande injektioner och läkemedlet klozapin i tablettform, associerades med 20 till 30 procent lägre risk för återinläggning på sjukhus, jämfört med andra läkemedel som togs oralt i daglig dos.

I studien ingick 29 823 svenska patienter mellan 16 och 64 år gamla som fått diagnosen schizofreni mellan 2006 och 2013. Forskarna analyserade vilka mediciner patienterna fått och om de lagts in på sjukhus igen, om de gjort självmordsförsök, om de slutat med sin behandling eller om de avlidit. Varje patient jämfördes med sig själv.

Registerstudien visade att 13 042 patienter, nästan 44 procent, någon gång återinlades på psykiatrisk avdelning under den studerade perioden. Men risken var lägst för dem som fick långtidsverkande injektioner med monoterapi av substanserna paliperidon, zuclopenthixol, perfenazin eller olanzapin, eller klozapin i tablettform.

– Våra resultat antyder att risken för att patienten ska läggas in på sjukhus igen är olika stor för olika antipsykotiska preparat, säger Jari Tiihonen, författare till artikeln och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Studien har finansierats med hjälp av pengar från Janssen-Cilag. Jari Tiihonen har arbetat som konsult åt läkemedelbolagen AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche, Janssen-Cilag, Lundbeck och Organon.