Annons
Fälls för vilseledande formulering i reklam

Fälls för vilseledande formulering i reklam

Läkemedelsbolag som använt ordet ”banbrytande” i annons för inhalationsläkemedel, får böter.

9 jun 2017, kl 06:00
0

Annons

Bolaget GlaxoSmithKline har i ett tryckt material riktat till läkare gjort reklam för sitt inhalationsläkemedel Relvar Ellipta, ett kombinationsläkemedel för KOL-patienter som innehåller en kortikosteroid och en selektiv, långverkande beta2-receptorantagonist.

I rubriktext i materialet står “Ny banbrytande studie visar vilken nytta dina KOL-patienter kan få av Relvar” och i en annan rubrik hänvisas också till ”en banbrytande, nyligen publicerad RCT”.

Läkemedelsföretagens branschdomstol IGN anser inte att de bevisade effekterna av läkemedlet är av den naturen att ordvalet ”banbrytande” är lämpligt. Uttryck av den typen måste underbyggas i marknadsföringsmaterialet på ett kvalificerat sätt för att inte bli vilseledande, enligt första kapitlet i Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER.

Företaget GSK AB har i sitt svaromål angett att det är studien, inte resultatet, som är banbrytande, och att ingenting i texten är vilseledande då ”banbrytande” på alla ställen syftar på studien. Det banbrytande med studien är enligt GSK att det är en randomiserad, kontrollerad studie som har gjorts i en naturalistisk kontext. GSK har dock också sagt att de ska förtydliga texten för att eliminera risken för missuppfattning om vad som är det banbrytande.

Informationsgranskningsnämnden, IGN, som inte tar hänsyn till åtgärder som företagen tagit i efterhand, anser enhälligt att formuleringarna är vilseledande och därmed att de strider mot god branschsed på läkemedelsinformationens område. Boten för överträdelsen blir 90 000 kronor.