Lagändring kan stärka patientskydd

Problemet med att läkemedelsföretag inte ansluter sig till den
frivilliga läkemedelsförsäkringen, LFF, kan vara löst till årsskiftet.
Då föreslås en ny lag börja gälla som gör en försäkring obligatorisk för
att ett läkemedel ska subventioneras.

11 maj 2010, kl 11:52
2

Annons

I dag är det 58 läkemedelsföretag som inte är anslutna till den frivilla läkemedelsförsäkringen, LFF. Försäkringen gör det lättare för patienter som drabbats av personskador till följd av läkemedelsanvändning. Den senaste tiden har en rad organisationer som PRO, Sveriges Farmacevtförbund och Lif argumenterat för att en försäkring ska vara tvingande.

För att komma tillrätta med problemet har regeringen i ett lagförslag föreslagit att ett läkemedel ska omfattas av en försäkring för att det ska omfattas av förmånen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska om lagen träder i kraft ta med försäkringsläget vid sin bedömning. I förslaget är det inte angivet att det just ska vara LFF utan en försäkring som ?ger ett godtagbart skydd?.
– Det är bra att regeringen tagit fram ett förslag, säger Anders Öhlén, vd på LFF.

Men i det remissvar till socialdepartementet som man arbetar på lyfter man fram vissa orosmoln. Där står bland annat att det är viktigt att det tydligt framgår vad ett godtagbart skydd är. Man vill också ha svar på vilka bevis som krävs för att få ersättning och hur en eventuell utredning ska gå till. En annan fråga LFF lyfter i sitt svar är vad som händer om flera läkemedel är inblandade i skadan men det är osäkert vilket som orsakat den. Sådana fall ersätts idag av LFF.

Generikaföretaget KRKA valde att lämna LFF vid årsskiftet. Företagets vd Viktor Kozjan menar att KRKA redan har en försäkring som skyddar patienterna.
– Vi är ett globalt företag och har en global försäkring för våra läkemedel. Vi får se hur det blir när lagen träder i kraft men i dagsläget ser jag ingen anledning för oss att ha dubbla försäkringar, säger han.

På TLV sitter man just nu och går igenom förslaget för att se vilka konsekvenser det kan få.
– Vid första anblicken ser det ut som ett bra förslag och det är bra att vi har fått någonting konkret att ta ställning till. Men vi måste titta på alla detaljer och vad de kommer att betyda innan vi kan lämna en slutgiltig åsikt, säger Magnus Thyberg, projektchef för apotek på TLV.

Om lagförslaget går igenom beräknas den träda i kraft den 1 januari 2011. Fram till den 28 juni har remissinstanserna på sig att lämna synpunkter.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer