Annons

Snedvridna resultat i industrisponsrade studier

Ytterligare en genomgång av kliniska prövningar har kommit fram till
att studier bekostade av industrin oftare ger positiva resultat. Denna
gång är det tyska forskare som granskat prövningar.

11 maj 2010, kl 13:48
0

Artiklar som helt eller delvis sponsras av industrin har betydligt oftare ett resultat som är positivt för företagets produkter än andra studier. Den slutsatsen har tyska forskare kommit fram till efter att ha granskat 57 artiklar publicerade mellan 2002 och 2009 som undersökt hur sponsring påverkar studierna. Resultaten av genomgången har publicerats i Deutsches Ärzteblatt International.

I 26 av de 57 studierna undersöktes om resultatet och eller slutsatserna av prövningen var beroende av viket sorts finansiering som använts. I 23 av dessa var slutsatsen att det fanns en positiv korrelation mellan företagssponsrade studier och ett resultat som var positivt för det företaget.

Forskargruppen som leddes av Wolf-Dieter Ludwig, ordförande i det tyska läkarsällskapets läkemedelskommission, såg att läkemedelsföretagen använde sig av en rad olika möjligheter för att påverka resultatet. I fyra av studierna hade det sponsrande företaget påverkat studieprotokollet till sin fördel. De såg också att företagen påverkar tolkningen av resultatet. Detta sker genom att till exempel betala artikelförfattarna för att föreläsa om studien och att de då ofta presenterar resultatet på ett sätt som är fördelaktigt för företagets produkt.

De tyska forskarna konstaterar att det inte är någon skillnad på studiekvalitet och protokoll mellan industrisponsrade studier och andra.