Annons

Kvinnor känner intensivare smärta än män

Enligt en ny studie känner en kvinna som blir sjuk mer intensiv smärta än män.

24 jan 2012, kl 13:11
0

Annons

I studien ingick information om 11 000 patienter vars smärtpoäng noterats i journaler vid Stanford Hospital och kliniker mellan 2007 och 2010. Patienterna hade ombetts notera sina smärtpoäng på en skala från noll till tio.

För nästan
alla diagnosticerade sjukdomstillstånd, som till exempel diabetes, artrit och luftvägsinfektioner rapporterade kvinnor en högre genomsnittlig smärta än männen. Kvinnors poäng var i genomsnitt 20 procent högre.
Den i Journal of Pain presenterade studien är en av de största som undersökt könsskillnader i smärtupplevelser. Resultaten är också i linje med tidigare fynd.

Men eftersom smärta
är något subjektivt kan forskarna inte vara säkra på om kvinnor ? i själva verket? upplever mer smärta. Men oavsett anledning menar forskarna att det är viktigt att forska vidare på skillnaderna.
Idag är anledningen okänd, men tidigare forskning tyder på att såväl hormoner, genetik som psykologiska faktorer spelar roll.

Framtida forskning
behövs för att mer exakt få reda på de exakta orsakerna till skillnaderna i smärtupplevelse. Att hitta biologiska markörer som till exempel gener eller proteiner skulle vara till hjälp, men identifieringen av sådana markörer är långt borta, tror forskarna