Annons

Kritik mot off label-förskrivning

Off label-förskrivningen ökar, något inte alla är nöjda med.
Diabetesförbundet har nu anmält tre landsting för att de använder
Avastin vid behandling av ögonsjukdomar, trots att det inte är godkänt
för behandlingen. Läs tidigare artiklar i ämnet.

24 jan 2012, kl 16:56
0

Annons

Kritik mot Avastin vid behandling av ögat
Ögonsjukvården i Norrbotten har börjat använda Avastin i stället för det många gånger dyrare Lucentis. Det väcker oro och kritik bland diabetespatienter. Aventis är inte godkänt för behandling av ögonsjukdomar, men Läkemedelsverket passar.

Avastin misstänks orsaka allvarliga ögoninfektioner
I USA utreder FDA riskerna med att använda cancerläkemedlet Avastin för behandling av gula fläcken. Oron för allvarliga ögoninfektioner har nu fått europeiska patientorganisationer att kräva kontroll av den här off-label förskrivningen.

Flera blinda i USA efter behandling med Avastin
Flera personer i USA har blivit blinda och andra har drabbats av svåra infektioner efter att ha behandlats med Avastin, som används mot våt makuladegeneration.

Avastin lika effektivt som Lucentis vid ögonsjukdom
Nu har ytterligare en studie publicerats som tyder på att cancerläkemedlet Avastin fungerar lika bra som det betydligt dyrare Lucentis vid behandling av makuladegeneration.

Avastin bra för synnedsättning enligt studie
Ytterligare en studie som pekar på att cancerläkemedlet Avastin fungerar för att behandla makuladegeration har publicerats. Men resultatet säger ingenting om det är mer effektivt än  dagens standardbehandling.

Oro för ökad off labelförskrivning
Flera nya studier och rapporter pekar på riskerna med en alltför frikostig förskrivning av läkemedel utanför godkänd indikation. För läkemedelsföretagen kan det vara en genväg till marknaden att först ansöka om godkännande för en mindre nischindikation.

Off-label kan ha skadliga konsekvenser
Att ge patienter preparat utanför den godkända indikationen kan medföra allvarliga risker. Efter en ny rapport som pekar på riskerna kräver den europeiska organisationen EAASM skärpning.