Kritiskt fack

Sveriges Farmacevtförbund är kritiska till att ingen representant för
farmacevterna är med i den högnivågrupp som, ska ta fram en nationell
läkemedelsstrategi

20 jan 2011, kl 10:12
0

När regeringen utsåg vilka som skulle ingå i den högnivå som ska utarbeta den nationella läkemedelsstrategin fick såväl industri som medicinsk profession in representanter. Däremot inte farmacevterna, något Sveriges Farmacevtförbund kritiserar ett brev till socialminister Göran Hägglund.

”Det är med besvikelse som vi kan notera att farmacevterna, samhällets läkemedelsexperter, inte finns representerade i högnivågruppen”, skriver fackets ordförande Thony Björk med en önskan om att socialministern utökar gruppen med en representant från farmacevterna.

I högnivågruppen ingår nu, förutom statsekreterare Karin Johansson som också är ordförande, representanter för Läkemedelsindustriföreningen, Svenska Läkarsällskapet, Socialstyrelsen, TLV, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Sveriges kommuner och Landsting, Landstinget Blekinge, Läkemedelsverket och Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening.

Inte heller i projektgruppen som löpande ska rapportera till högnivågruppen finns någon representant för farmacevter. Regeringens ambition är att högnivågruppen ska presentera den nationella läkemedelsstrategin till sommaren.