Annons

Kritiska synpunkter från Konkurrensverket

Om inte staten säljer stora delar av Apoteket kommer varken
konkurrensen eller den föreslagna prissättningsmodellen fungera. Det skriver
Konkurrensverket i sitt remissvar på Apoteksmarknadsutredningen.

28 mar 2008, kl 15:35
0

Annons

Konkurrensverket föreslår i sitt remissvar att Apoteket inte
ska få behålla mer än 40 procent av marknadsandelarna vid en omreglering av
apoteksmarknaden. Enligt Konkurrensverket är det en förutsättning för att
konkurrensen ska fungera.

Om staten väljer att, som de tidigare meddelat, behålla
merparten av Apoteket i statlig ägo så kommer det påverka dels Apoteket själv,
och dels priserna på läkemedel. Som ett kraftigt dominerande företag kommer
Apoteket mest troligt att få förhålla sig till bestämmelser i konkurrenslagen
som kommer att begränsa deras verksamhet. skriver Konkurrensverket.

För samhället kommer det istället innebära att den prispress
som Apoteksmarknadsutredningen tänker sig inte kommer att bli verklighet. Enligt den modell som Apoteksmarknadsutredningen presenterat
ska apoteken förhandla om priser med generikaföretag och parallellimportörer.
Men om Apoteket blir en alltför dominerande aktör på marknaden så finns det en risk
att de förhandlar ner priserna så kraftigt att det inte blir lönsamt för läkemedelsföretagen.
Finns det då inga andra apotek att sälja läkemedel till kan konsekvensen enligt
Konkurrensverket bli att läkemedelsföretagen helt lämnar den svenska marknaden,
vilket skulle få till följa att det inte finns några billiga kopior att köpa.

Konkurrensverket, som i stort är positiv till
Apoteksmarknadsutredningen, kritiserar också den detalj i utredningen som säger
att prismodellen ska utvärderas och eventuellt ändras efter två år. Det skapar
osäkerhet och kan göra att nya eller utländska apoteksföretag väljer att inte
etablera sig i Sverige, skriver de. 

Ett nytt förslag som Konkurrensverket presenterar i sitt remissvar är att alla Apotek som blivit godkända ska ha en nationell symbol.

Detta är den första artikeln i vår
serie om remissvaren på Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande. Se
andra artiklar i serien nedan.