Kritik mot landstingsstödd homeopati

Det är fel att alternativa medicinska behandlingar som homeopati
får ekonomiskt stöd från landstingen. Det skriver föreningen Vetenskap
och folkbildning i debattartikel.

7 sep 2010, kl 11:41
0

I en mycket kritisk artikel på DN-debatt idag, angriper föreningen Vetenskap och folkbildning, VoF, alternativa behandlingar, framför allt homeopati. De menar att teorin bakom, om att utspädda ämnen från djur, växter och mineraler kan bota sjukdomar är verkningslös och därför inte borde bekostas av skattemedel.

De kritiserar ett antal politiker som ställer sig bakom de alternativa behandlingar som antroposofisk medicin som utöva vid bland annat Vidarkliniken i Järna. Kliniken har avtal med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget i Östergötland och Landstinget Sörmland vilket artikelförfattarna anser felaktigt.

I artikeln skriver Hanno Essén, ordförande i VoF, tillsammans med elva andra representanter från föreningen att nästa regering oavsett färg, måste sluta slösa skattebetalarnas pengar på verkningslösa behandlingar.