Krav på tydligare åtagande för Läkemedelsverket

Statskontoret vill att det statliga åtagande som Läkemedelsverket har
ska preciseras och att kraven på verket ska bli tydligare. Det framgår
av en rapport som Statskontoret presenterar på uppdrag av regeringen.

30 sep 2009, kl 14:35
0

Annons

Det är på regeringens uppdrag som Statskontoret har analyserat verksamhet och ekonomi på Läkemedelsverket. Av rapporten framgår att verket på flera punkter skulle kunna rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Bland annat anser Statskontoret att en förbättring av Läkemedelsverkets interna styrning och kontroll inte är tillräcklig för att komma tillrätta med myndighetens ekonomiska problem.

Rapporten bygger på en analys av konsultföretaget Mapsec KB och slutsatsen är att det statliga åtagandet idag är otydligt och behöver preciseras på flera håll. En mer genomgripande styrning behövs enligt rapporten på alla nivåer från regeringen till myndigheten, från styrelse till generaldirektör och vidare ut i organisationen.

Statskontoret skriver också att det saknas uttalade motiv från regeringen varför myndigheten bedriver viss konkurrensutsatt affärsverksamhet som vetenskaplig rådgivning till företag om utvecklingen av läkemedel. Detta är enligt rapporten en typ av verksamhet kan komma i konflikt med myndighetens roll som kontroll- och tillsynsorgan.

Statskontoret har också lämnat förslag på ett antal sätt till förändringar i verksamheten som kan öka effektiviteten på lång sikt.