Annons
Många turer kring it-lösningar

Många turer kring it-lösningar

It-frågan pekas ut som flaskhalsen när nya aktörer ska ut på marknaden.
Än finns inget godkänt expeditionsstöd för apoteksaktörer att använda
sig av och ständigt nya frågetecken gör processen komplicerad. Men i
början av november ska system från tre företag börja testas av
Apotekens Service AB som hoppas på godkännanden innan årsskiftet.

30 sep 2009, kl 14:47
0

Frågan om it-stöd är den som tillsammans med klusterförsäljningen anges vara det som mest bromsar de nya apoteksaktörernas intåg på den nya marknaden. För att få tillstånd av Läkemedelsverket att driva ett fullsortimentsapotek krävs att företaget har ett expeditionssystem som är testat och godkänt av Apotekens Service AB.

Redan i somras tog det statliga bolaget Apotekens Service över nödvändig infrastruktur från Apoteket AB. Receptregister, högkostnadsdatabas, läkemedelsförteckning finns nu under deras tak och via en tjänsteplattform ska apoteksaktörer kunna nå den informationen. För att apoteken ska få tillgång till dessa krävs att de har en av Servicebolaget godkänd it-lösning.

Tre företag, Receptum, Logica och Pharma Solutions är de som kommit längst i utvecklingen även om det enligt Ylva Hambraeus-Björling, vd på Apotekens Service AB finns fler.
– Det finns några andra som är och nosar på frågan men de har inte kommit lika långt än. De här tre räknar vi med att kunna börja testköra efter den 9 november. Det tar sedan ett antal veckor lite beroende på hur mycket förarbete som hunnits med säger hon.

Förutom de nyutvecklade it-stöden finns också en övergångslösning i form av en anpassad version av Apoteket AB:s eget expeditionssystem, ATS. Lösningen, som fått ett dispensgodkännande av Servicebolaget, kommer att finnas tillgänglig för alla aktörer som vill betala för sig. Den kommer bland annat att ingå i de apotek som säljs ut av OAB. Men det handlar om ett gammalt system och senast sista juni 2011 måste alla aktörer, inklusive Apoteket AB, ha skaffat nya lösningar. Enligt Apoteket AB kommer ATS gå att beställa ?inom kort? och intresserade uppmanas lämna in intresseanmälan till OAB. När det i praktiken kan börja användas kan varken OAB eller Apoteket svara på.  

Att tillgången till it-systemen anklagats för att vara flaskhalsen för de nya aktörerna är enligt systemutvecklarna själva inte är så konstigt.
– Omregleringen är något nytt för alla parter och vi har i vissa avseenden fått börja med att utveckla på vinst och förlust. I nära samarbete med Apotekens Service har vi successivt hittat en lösning som följer alla krav och regler och som samverkar med it-stödstjänsterna från Apotekens Service, säger Jouko Kangas, ansvarig för apoteksmarknaden på Logica.

Den här beroendesituationen är det som gör it-frågan så svårmanövrerad och som får Ylva Hambraeus-Björling att likna det vid en katt- och råttalek. Dataföretagen ville inte börja utveckla färdiga modeller innan apoteksaktörerna var intresserade av att köpa. Aktörerna ville inte ge sig in i leken innan de visste vilka regler som gällde och Servicebolaget fick inte förrän den 1 juli sina förutsättningar klara. Dessutom har spelplanen förändrats under tiden. Förändrade krav som till exempel TLV:s regler för generiskt utbyte har tillkommit och behövts infogas i systemen.
 
Det räcker inte heller med att aktörerna köper en godkänd it-lösning, denna måste också testas så att den fungerar och är säker tillsammans med apotekens egna it-miljöer. Allt för att känslig information inte hamnar fel.

Från it-företagens sida säger man sig vara beredda att få sina system testade.  
–  Vi är snart klara och väntar på att Servicebolaget ska göra sluttesterna. Vi räknar med att få ett godkännande under november, säger Henrik Larsson, vd på Pharma Solutions.

Pharma Solutions har redan ett annonserat samarbeten med Åhléns och Fox Farmaci, två aktörer som inte är beroende av att processen med utförsäljning blir klar. Enligt Henrik Larsson har det faktum att it-stöden inte är klara drabbat dessa så kallade greenfielders hårdare.
– Mycket fokus har legat på OAB:s försäljning och för aktörer som startar egen verksamhet och är i startgroparna har it-frågan varit en klar bromskloss, säger han.

En annan grupp som känt sig åsidosatta är egenföretagarna. För den enskilde apotekaren som vill starta verksamhet finns det i dagsläget inga anpassade it-lösningar. Pharma Solutions har en modell för mindre aktörer på gång men den vänder sig enligt Henrik Larsson inte till de allra minsta. Att köpa övergångslösningen kommer enligt uppgifter från Apoteket att kosta mellan 800 000 och 1 miljon kronor per år vilket är stora summor för en egenföretagare med ett apotek. Enligt uppgifter från OAB kommer de småföretagare som ingår i den statliga Apoteksgruppen inte behöva betala lika mycket eftersom kostnaderna kommer att fördelas på flera.

Rådet från Servicebolaget till småföretagare utanför gruppen är att gå ihop med andra för en gemensam it-lösning, eller att vänta.
– Vi är precis i början och jag tror att det kommer att komma fler företag och fler olika typer av it-lösningar men det är lätt att vilja att allting ska hända på samma gång, säger Ylva Hambraeus-Björling.

Att it-företagen skulle sitta och vänta på Servicebolaget som tidigare antytts håller hon inte med om.
– Det är inte så att någon bara sitter och väntar på någon annan. Det här är ett komplext arbete vi gör tillsammans och vad jag vet är det inget av företagen som är helt färdiga. Men vi jobbar för att detta ska blir klart så snart som möjligt, säger hon.

Det här är första delen av vår artikelserie om de förberedelser som pågår under övergången mellan apoteksmonopolet och den nya marknaden.
Del två: Osäkerhet om kompetensen
Del tre:
Farmacevtiska tjänster borttappad fråga