Kraftiga prishöjningar i USA

Mellan 2000 och 2008 har priset på ett stort antal receptbelagda
originalpreparat höjts med mellan 100 till 500 procent på den amerikanska marknaden. Det visar en
genomgång som landets skatterevision har gjort.

13 jan 2010, kl 11:40
0

Annons

Genomgången av priserna på 416 orginalläkemedel på den amerikanska marknaden visade att de flesta priserna höjts mellan 100 och 499 procent på åtta år, rapporterar amerikanska medier. Rapporten är utförd på uppdrag av den demokratiske senatorn Charles Schumer och bakom den ligger Government Accountability Office, GAO. GAO är den myndighet som ska ha koll på att de amerikanska skattepengarna används på ett effektivt sätt.

Utredarna konstaterar att för 26 av läkemedlen har priset stigit mer än tio gånger mellan 2000 och 2008. De förklaringar de anger är brist på konkurrens av terapeutiskt jämbördiga preparat och brist på generisk konkurrens. En annan grupp som bidragit till de stora prishöjningarna menar de är orginalläkemedel som sålts till återförsäljare och ompaketerats för att säljas vidare till sjukhus eller vårdmottagningar. Där har utredarna sett att priset som återförsäljaren höjs kraftigt utan att motsvarande prisstegring ses hos tillverkaren.

USA:s branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen PhRMA gick kort efter rapporten offentliggjordes ut och sade att GAO enbart har tittat på ett litet antal läkemedel snarare än hela marknaden och att samhällets kostnader för läkemedel inte har stigit mer än 3,2 procent under 2008 vilket är den lägsta på nästan 50 år enligt PhRMA.

Senator Schumer sade att de höga priserna är ett allvarligt problem och att kongressen kommer att bli tvungen att titta närmare på det.