Kortison fungerar bättre om det ges på natten

Kortison som används vid ledgångsreumatism har bättre effekt om det administreras på natten än på morgonen. En nattlig dos minskar nivåerna av inflammationsaktiverande interleukin (IL)-6 bättre än en morgondos.

12 maj 2003, kl 16:10
0

Annons

Enligt FASS ska kortisonläkemedlet Prednisolon ges klockan åtta på morgonen för att det ska verka i takt med binjurebarkens naturliga dygnsrytm. På så sätt blir effekten en minimal binjurebarkshämning.

Men nu visar en ny avhandling av Nils Gunnar Arvidsson vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet att kortisonet har bättre effekt om det ges klockan två på natten istället för på morgonen. Den nattliga dosen minskade både kliniska sjukdomssymtom och nivåerna av serum IL-6 mer än samma dos tagen på morgonen.

Arvidsson visar också att nivåerna av serum IL-6 var förhöjda hos 13 patienter med ledgångsreumatism jämfört med tio kontroller. De högsta nivåerna sågs på morgonen och minskade till låga eller normala nivåer mot eftermiddagen och kvällen. Däremot var nivåerna av TNF-alfa i serum låga och stabila hos patienterna med reumatoid artrit. 31 patienter i studien led av andra inflammatoriska sjukdomar än ledgångsreumatism. Hos dessa kunde förhöjda nivåer av TNF-alfa ses.