Konkurrensverket har koll på Apoteket

Konkurrensverket konstaterar att Apoteket AB åtminstone initialt kommer att vara den störste aktören på apoteksmarknaden. Verket kommer nu att följa utvecklingen med fokus på den tidigare monopolisten.

6 maj 2009, kl 19:00
0

Annons

I samband med tidigare remissyttrande har Konkurrensverket uppskattat att Apoteket AB:s marknadsandel efter en omreglering inte bör överstiga 40 procent. Högre tycks den inte heller bli efter Omstruktureringsbolagets utförsäljning.

Totalt kommer Apoteket AB att få behålla 315 av sina öppenvårdsapotek och shoppar. Detta ger företaget en marknadsandel på omkring 35 procent i utgångsläget.
?Vi konstaterar att det är under den gräns vi gett uttryck för tidigare, säger Thomas Ringbom som leder det projekt på Konkurrensverket som ska följa och analysera omregleringen ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.
? Men i dagsläget vet vi inte vad de 35 procenten i antal motsvarar i omsättning.

Däremot är
det klart att Apoteket AB kommer att vara en stor aktör och sannolikt också under överskådlig tid den största. Thomas Ringbom betonar att detta konstaterande inte innebär att KKV tagit ställning till eller bedömt huruvida Apoteket AB har eller inte har en dominerande ställning på marknaden i en konkurrensrättslig mening.
Om andelen som säljs ut är lagom eller inte, uttalar sig inte Thomas Ringbom.
? Hur stor marknadsandel som Apoteket AB initialt ska ha och hur stor andel som säljs ut är ju ytterst en fråga för ägaren.

Enligt konkurrenslagen
får en aktör som har en dominerande ställning på marknaden inte missbruka detta.
Vid tidigare omregleringar har det varit vanligt att tidigare monopolister oförskyllt eller inte anklagats för att ha missbrukat sin dominerande ställning.
? Vår uppgift nu är ju att följa utvecklingen, naturligtvis med speciellt fokus på den före detta monopolisten, säger Thomas Ringbom.