Annons

100 procent rättvisa inte möjlig

Arkitekten bakom försäljningen av apoteken, OAB:s vd Eva-Britt
Gustafsson, är nöjd med arbetet och tror att köparna kommer att bli
likaså. I en intervju klargör hon processerna som kommer och hur många
kluster man egentligen får köpa.

6 maj 2009, kl 14:01
0

Annons

Hur kom ni fram till just den här lösningen?
– Målet har varit att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens i hela landet och en spridning av aktörer av olika storlek. Urvalskriterierna bygger på att de ekonomiska förutsättningarna för varje kluster ska vara lika så att till exempel inte en aktör får alla lönsamma apotek. Vi har också tittat på lokal och regional spridning så att inte en köpare får alla apotek i en region.

– Men självklart måste det också bädda för en rationell drift, den fungerar inte med en aktör som har ett apotek i Ystad och ett i Haparanda. Sen går det inte att få en 100 procentig millimeterrättvisa, det handlar ju om ett begränsat antal apotek.

Direkt efter beskedet igår kom kritik om att Apoteket AB får behålla för många apotek. Är den befogad?
– Vi har utgått från riksdagens proposition och arbetet utifrån de förutsättningarna.

För de 150 apotek som ska övergå till en småföretagarlösning ska ett statligt bolag bildas. Kan du berätta om den processen?
– Det är meningen att entreprenörer ska kunna bli delägare och till och med majoritetsägare i enskilda apotek som ingår i bolaget. Tanken är att statens ägande ska kunna upphöra helt så småningom. Det kommer också att finnas möjlighet att bli delägare i det stora övergripande bolaget men det är inget krav. Vi inleder nu arbetet med att tillsätta en chef som ska leda bolaget som just nu drivs som ett projekt med OAB som huvudman.

Hur många kluster får en aktör köpa?
– Den som köper det största klustret, det vi kallar A, får köpa ytterligare ett av de mindre. Den som köper det näst största får köpa max två av de mindre. Köper man enbart mindre kluster går det att köpa fler men inte alla. Vi kommer gå ut med vilka restriktioner som gäller i samband med att försäljningsprocessen påbörjas. OAB har prövningsrätt för köparna och det är för att skapa bra förutsättningar för konkurrens. Men alla är välkomna att bjuda på alla de vill.

Hur statiska är de kluster ni presenterat?
-Det  vi har presenterat är det som gäller. Men det handlar om att det ska överlåtas en mängd egendom och avtal och det finns teoretiska risker som att en hyresvärd inte går med på ett ägarbyte. I sådana fall kan förändringar ske men det handlar inte om att någon kan komma och tycka.

Vad blir nästa steg?
– Styrelserna i Apoteket AB och OAB styrelse kommer nu ta beslut om detaljer om försäljningsprocessen. I mitten av maj kommer vi att gå ut med en inbjudan till intresserade köpare. I slutet av maj presenterar vi detaljerna för småföretagarlösningen.

Hur länge kommer OAB att finnas?
Inte länge än det behövs, preliminärt till 31 december i år.

Läs andra intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090429 Apotekets HR-chef Monica Höglind
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090610 Apotekets internationella chef,
Thony Björk
090617 Statssekreterare på finansdepartementet, Dan Ericsson
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg