Kombination bättre vid smärta

En kombination av oxykodon och lågdos naltrexon visar god smärtlindring och låg risk för beroende.

16 jun 2006, kl 11:37
0

Annons

Resultaten presenterades vid en smärtkongress i Texas, USA, i början av maj. I en fas III-studie ingick 719 patienter med kronisk medelsvår till svår ryggsmärta.
Patienterna randomiserades till att få antingen opioidreceptorantagonisten oxykodon enbart, en kombination av oxykodon och naltrexon i form av Oxytrex eller placebo. Under studietiden på tolv veckor uppnådde de som behandlades med kombinationspreparatet lika bra smärtlindring som de som fick enbart oxykodon trots att det är en lägre dos av substansen som ingår i kombinationen.
Kombinationsgruppen rapporterade dessutom 44 procent mindre illamående och 33 procent mindre dåsighet. Dessutom löpte patienter på kombinationspreparatet mindre risk att drabbas av fysiskt beroende.