Annons

Högre dos förbättrar immunförsvaret hos äldre

Att höja dosen kan vara ett enkelt sätt att förbättra skyddet av det årliga influensavaccinet hos äldre personer. Det visar en amerikansk studie.

16 jun 2006, kl 11:46
0

I studien randomiserades 202 personer äldre än 65 år till fyra lika stora grupper. En grupp fick den normala vaccindosen (15 mikrogram), en grupp fick dubbelt så hög dos (30 mikrogram), en grupp fick fyra gånger normaldosen (60 mikrogram) och den sista gruppen placebo.
Den genomsnittliga åldern var 72,4 år. Alla deltagare följdes i en månad efter vaccineringen för att kolla upp eventuella biverkningar och ta blodprov för att mäta antikroppssvar.
Forskarna fann att deltagarna i högdosgruppen (60 mikrogram) hade 44 till 79 procent högre nivåer av antikroppar än de som fick normaldos. Högre doser ökade också antalet äldre frivilliga som nådde nivåer av antikroppar som anses ge skydd mot influensa. Vaccinet tolererades väl i alla dosnivåer. Trots att högre doser av vaccin orsakade fler milda biverkningar vid injektionsstället var det ingen signifikant skillnad i andra symtom som feber eller värk i kroppen.
Studien, som finansierades av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), publicerades i senaste numret av Archives of Internal Medicine. Forskarna vid Baylor College of Medicine i Houston Texas, USA och sanofi pasteur, menar att studien är viktig eftersom den visar att en högre dos av influensavaccin kan ges säkert och därmed signifikant öka immunsvaret hos äldre personer.
Äldre personer är mest sårbara för allvarliga komplikationer av influensa eftersom de generellt har fler underliggande sjukdomar och svagare immunsystem än yngre personer. Forskarna vid NIAID menar att resultaten är ett första steg mot att utveckla nya strategier för att ge ett bättre skydd hos äldre mot influensaassocierade sjukhusinläggningar och dödlighet.
Influensa orsakar cirka 36 000 dödsfall och mer än 200 000 sjukhusinläggningar varje år i USA.