Annons

?Klinisk farmaci är nu inne på sitt femte år?

Tvärtemot vad Läkemedelsvärlden skrev i temat i förra numret används klinisk farmaci i Helsingborg. Ytterligare utveckling och utvidgning planeras, då efterfrågan på denna tjänst ökar, skriver Lena-Karin Lütz med kollegor från Helsingborgs lasarett.

22 maj 2006, kl 15:02
0

Det har hävdats i Läkemedelsvärlden (nr 3 och nr 5) att ledningen på Helsingborgs lasarett inte vill fortsätta att satsa pengar på klinisk farmaci. Vi vill med detta inlägg dementera detta och samtidigt göra några klarlägganden.
Klinisk farmaci med apotekare från sjukhusapoteket bedrivs sedan januari 2001 på Helsingborgs lasarett. Arbetet inleddes med ett kompetenssamverkansprojekt på akutmottagningen. Projektet omfattade 1 000 patienter och visade att 28 procent av patienterna som besökte akuten hade någon form av läkemedelsrelaterade problem. Andelen patienter som primärt sökte akut på grund av läkemedelsrelaterade problem uppgick till 6 procent. Resultaten ledde till att projektet permanentades och i april 2002 skrevs ett driftavtal om klinisk farmaci mellan Helsingborgs Lasarett och Apoteket AB.

Avtalet har därefter förnyats och klinisk farmaci är nu inne på sitt femte år. Verksamheten har under åren utvecklats och omfattar i dag huvudsakligen vårdavdelningar. Ytterligare utveckling och utvidgning planeras, då efterfrågan på denna tjänst ökar.
Totalt har mer än 13 000 patienter erhållit en läkemedelsgenomgång under de senaste fyra åren. Genom att fokusera på särskilda patientgrupper har andelen patienter med läkemedelsrelaterade problem stigit och uppgår nu till 42 procent.

Dagligen bemannas fem vårdavdelningar av klinikapotekare som arbetar tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Fokus ligger på läkemedelsgenomgångar, där apotekare tillsammans med läkare identifierar, åtgärdar och förhindrar läkemedelsrelaterade problem. Apotekare journalför eventuella problem i den medicinska journalen och man har också möjlighet att föra över frågeställningar till primärvården vid behov. Sättet att arbeta med klinisk farmaci har under årens lopp utvecklats tillsammans av sjukhuset och sjukhusapoteket. Detta har varit en process som tagit tid att bygga upp, men som nu hittat sina former. Andelen äldre med många läkemedel ökar och därigenom ökar också behovet av klinisk farmaci och läkemedelsgenomgångar. Denna kompetenssamverkan kring patienternas läkemedelsanvändning är idag mycket uppskattad av både patienter, läkare och sjuksköterskor och vi är övertygade om att vården och patienterna har mycket att vinna på att det finns farmacevtisk kompetens i teamet kring patienten.

Lena-Karin Lütz
Enhetsansvarig Klinisk farmaci, Sjukhusapoteket, Helsingborgs lasarett
Sven Oredsson, Verksamhetschef Akutcentrum, Helsingborgs lasarett
Carina Mohlin, Sjukhuschef, Helsingborgs lasarett

Vi ska skärpa oss
Det är glädjande att Helsingborgs lasarett driver den kliniska farmacin framåt, och beklagligt att vi på redaktionen missat att dubbelkolla våra källor. Vi ska skärpa oss!
Fredrik Hed, Chefredaktör, Läkemedelsvärlden