Annons

Kjell Strandberg, Läkemedelsverket: ?Användningen av dextropropoxifen bör minska?

Smärtläkemedlet dextropropoxifen kommer inte att dras bort ifrån marknaden eller förses med restriktioner trots att det orsakar mellan 150 och 225 personers död varje år.Det står klart efter den riskkonferens om smärtläkemedel som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen höll i början av maj, men alla var dock eniga om en sak ? användningen av preparatet bör minska.

4 jul 2002, kl 07:47
0

Paracetamol och dextropropoxifen är de två mest dödliga substanserna bland receptfria respektive receptbelagda smärtläkemedel. Men medan cirka 25 personer i Sverige dör av paracetamol varje år visar statistiken en uppemot tio gånger så hög siffra för dextropropoxifen.
Även om över hälften av alla dödsfall med dextropropoxifen är säkerställda självmord så finns det en risk att en avsevärd mängd av de oklara dödsfallen kan vara rena olyckshändelser där alkoholens potentierande effekt på dextropropoxifens andningsdepressiva bieffekt är det främsta skälet, menar Ulf och Birgitta Jonasson från Rättsmedicinalverket.
? Det kan vara patienter, ofta medelålders män, som har tagit lite för mycket läkemedel och sedan tar ett par groggar, får akut andningsdepression och dör innan ambulansen hinner fram, säger Birgitta Jonasson.


Missförstår informationen
Trots att, i princip, alla patienter får information om att alkohol och dextropropoxifen inte ska tas samtidigt är det inte självklart att den informationen går fram som det är tänkt.
? ?Det hade ju gått två-tre timmar sedan jag tog tabletterna?, är en kommentar som jag har hört, säger Birgitta Jonasson, vilket innebär att det finns de som tolkar uttrycket ?inte intas samtidigt? helt bokstavligt.
Tre fjärdedelar av alla förgiftningar med dextropropoxifen drabbar personer mellan 15 och 39 år, medan denna åldersgrupp endast står för en bråkdel av den terapeutiska användningen. De flesta förgiftningar sker också med rena dextropropoxifen-preparat och inte med de kombinationspreparat med paracetamol av typ Distalgesic som är de mest använda.
? Trots att de oblandade preparaten endast har 26 procent av marknaden står de för 62 procent av dödsfallen, säger Birgitta Jonasson.


Ont om alternativ
Birgitta Jonasson menar att man bör införa restriktioner, eller helt förbjuda dextropropoxifen, men några sådana beslut kom man inte fram till. Situationen är helt enkelt för komplex för att man bara ska kunna ta bort läkemedlet från marknaden.
Stora patientgrupper behandlas med dextropropoxifen utan problem, dödsfallen ses nästan uteslutande vid självmord eller felanvändning och då sällan i de patientgrupper som främst använder läkemedlet. Detta visar att det inte är den terapeutiska användningen som är problemet utan när läkemedlet används utanför de terapeutiska ramarna, menar Kjell Strandberg, generaldirektör för Läkemedelsverket.
För att förbjuda dextropropoxifen eller begränsa användningen med restriktioner under de förutsättningarna måste det finns bra alternativ för den stora gruppen patienter ? och det gör det inte. Kodein har sin beroendeproblematik och tramadol passar inte alla och är ännu för dåligt dokumenterat.
? Man ska självklart ha en nollvision när det gäller felaktig och onödig användning av både paracetamol och dextropropoxifen, säger Kjell Strandberg. Och det är tydligt att vi måste göra något för att begränsa riskerna med dessa preparat, men jag tror att vi skulle göra oss själva en otjänst om vi brakade ut i terrängen utan att tänka igenom detta ytterligare.
Han hänvisar till fortsatta diskussioner mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen under året och summerar med något som alla närvarande ändå kan instämma i.
? Det är Läkemedelsverkets mening att användningen av dextropropoxifen bör minska.