Annons

KBT viktigt även i slutliga riktlinjer

Idag tisdag presenterar Socialstyrelsen sin slutversion av de
Nationella riktlinjerna för depression och ångest. Tillgången till KBT
framhålls fortfarande som viktiga vid
båda diagnoserna.

16 mar 2010, kl 13:20
0

När Socialstyrelsen presenterade sina preliminära riktlinjer för behandling av depression och ångest i mars förra året startade en lång debatt. Socialstyrelsen fick kritik för att de förordade kognitiv beteendeterapi framför läkemedel som SSRI och andra psykologiska behandlingsmetoder.

Bland annat Svenska Psykiatriska Föreningen och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet var mycket kritiska mot behandlingsrekommendationerna. Tanken var att riktlinjerna skulle godkännas i oktober 2009 men beslutet fick skjutas på framtiden. När den slutgiltiga versionen presenteras idag har vissa ändringar införts men enligt Anders Tegnell avdelningschef på Socialstyrelsen är huvudbudskapet kvar.
– Vi anser att det bör finnas flera olika behandlingsalternativ, säger Ander Tegnell i en presskommentar

För fler av tillstånden som tas upp i riktlinjerna anser Socialstyrelsen att antidepressiva läkemedel är den mest effektiva behandlingen. I den slutliga versionen är myndigheten fortfarande tydlig med att sjukvården bör satsa mer på KBT.
-KBT är en effektiv och kostnadseffektiv behandling för flera av tillstånden som riktlinjerna tar upp, säger professor Gerhard Andersson som deltagit i arbetet med riktlinjerna

Gerhard Andersson säger också att riktlinjerna är framför allt tänkta som ett stöd till dem som är ansvariga för vården och att det i vissa fall är läkemedel som är det bästa och i andra KBT eller en psykodynamisk behandlingsmetod.

I den nya versionen har Socialstyrelsen också utvecklat indelningen av depressionstillstånden som tidigare fick kritik för att vara allför grov.