Jävsförhållande missas i metaanalyser

Det slarvas med att rapportera kopplingar till industrin i många av
de stora genomgångar och metaanalyser som görs av läkemedelsstudier. Resultatet är att
slutsatserna riskerar bli vinklade och felaktiga enligt en ny studie.

9 mar 2011, kl 13:13
0

När forskare går igenom läkemedelsstudier för att göra så kallade metaanalyser och sammanställningar inom ett visst ämne, låter de ofta bli att ta hänsyn till eventuella jävsförhållanden. Den slutsatsen kommer kanadensiska och amerikanska forskare fram till i en nyligen avslutad genomgång publicerad i JAMA.

Av 29 stycken metaanalyser av läkemedelsprövningar som de gått igenom, var det bara två stycken som tog upp vilka som finansierat de ingående studierna. Ingen av analyserna tog upp om författarna bakom studierna hade fått ersättning av läkemedelsindustrin. Eftersom srtikelförfattares koppling till industrin tidigare visat sig påverka resultatet av en studie, är etta allvarligt menar artikelförfattarna.

När författarna undersökte saken kunde de konstatera att mer än två tredjedelar av de ingående läkemedelsprövningarna var finansierade av läkemedelsföretag vilket inte redovisats i metaanalyserna.

När författarna kontaktade personerna som sammanställs metaanalyserna medgav de flesta att de inte alls tittat på eventuella kopplingar.
– Eftersom metaanalyserna ofta ligger till grund för behandlingsriktlinjer och rekommendationer så är det ett problem att man slarvar med att redovisa intressekonflikter, säger Brett D. Thombs, en av huvudförfattarna till JAMA-artikeln till Reuters.