Ingen ökad försäljning av paracetamol trots ökad tillgänglighet

Det har inte skett någon tydlig ökning av försäljningen av värktabletter med
paracetamol sedan omregleringen. Inte heller av antalet unga som gjort
självmordsförsök med sådana läkemedel enligt ny statistik från
Läkemedelsverket.

9 mar 2011, kl 12:09
0

I vintras gick larmrapporterna varma om att försäljningen av receptfria värktabletter hade ökat efter att produkterna börjat säljas även i dagligvaruhandeln. Framför allt handlade det om en oro för att unga börjat överanvända paracetamol. Men enligt färska siffror från Läkemedelsverket kan man inte se någon större ökning för någon av dessa.

Tidigare statistik har varit svårtolkad eftersom storleken på förpackningarna och priserna har förändrats samtidigt som tillgängligheten ökat. För att komma runt problemet har Läkemedelsverket undersökt hur många gram paracetamol som sålts i landet från 2008 till tredje kvartalet 2010. Totalt, inräknat både sluten- och öppenvård och försäljning på apotek och övrig handel, köper vi omkring 400 ton paracetamol om året.
– Det är en hel del men vi ser ingen stor ökning, säger Lennart Forslund på Läkemedelsverket.

Av den totala mängden står dagligvaruhandeln för 6 procent, 20 procent är receptfri försäljning på apotek, 68 procent har förskrivits och 4 procent kommer från slutenvården. Läkemedelsverket har också jämfört de typer av förpackningar som säljs både på apotek och i dagligvaruhandeln. Den absolut största delen av dessa, 74 procent, säljs på apotek.
– En brasklapp för statistiken är att det bara är 75-80 procent av dagligvaruhandeln som rapporterar in sin försäljning. Det kan handla om små butiker som inte säljer mycket, men det vet vi inte säkert, säger Lennart Forslund.

Läkemedelsverket har också samlat in data från Stockholms läns landsting och regionerna Västra Götland och Skåne om antalet självmordsförsök med paracetamol de senaste åren. Hittills är det bara siffrorna från Stockholm som är helt färdigställda och där konstaterar man att det inte skett någon ökning.
– I åldersgruppen 11-19 har det till och med gått ner. Vi såg en liten ökning för gruppen över 35 år men handlar om enstaka individer. Uppgifterna från Skåne och Västra Götaland pekar åt samma håll, vi ser inget som tyder på en ökning.

Den nu gjorda undersökningen tar bara upp just paracetamol men myndigheten planerar nu för en mer omfattande undersökning om all form av OTC-försäljning i dagligvaruhandeln.
– Där ska vi försöka svara på frågor som vem det är som köper vad och var, säger Lennart Forslund.