Annons

Jansen-Cilag anmäls för gratis Stelara

Läkemedelsverket har bett NBL granska företaget Jansen-Cilag och deras marknadsföring av Stelara på en hudklinik. Företaget ska ha vänt sig till en hudklinik och erbjudit patienter att prova på läkemedlet utan kostnad under en period, något som Läkemedelsverket ställer sig tveksamt till.

11 jun 2009, kl 15:48
0

Annons

Stelara med den aktiva substansen ustekinumab är ett läkemedel mot plackpsoriasis. Det godkändes tidigare i år centralt av EMEA för behandling av vuxna som inte svarat på annan behandling med till exempel ciklosporin eller metotrexat.

I mitten av maj besökte representanter från Jansen-Cilag, som marknadsför preparatet, en hudklinik på ett sjukhus i Stockholm. De informerade personalen om att patienter som inledde behandling före ett visst datum i juni skulle få läkemedlet kostnadsfritt. Efter en tid skulle patienten själv ta över kostnaden.

Idag ingår inte Stelara i högkostnadsskyddet viket innebär att patienten inte har rätt till någon subvention för produkten. Enligt Fass är en vanlig startdos en injektion med 45 milligram som kosta 33010 kronor. Efter startdosen är rekommendationen ytterligare en dos efter 4 veckor och därefter en dos var 12:e vecka.

Läkemedelsverket har reagerat på att klinikens patienter erbjudits att prova läkemedlet kostnadsfritt eftersom de anser att den typen av marknadsföring strider mot branschens etiska regelverk. Regelverket tillåter inte att gratisprover delas ut som ett incitament till att förskriva, köpa eller sälja specifika läkemedel. Läkemedelsverket därför vänt sig till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, som nu ska behandla frågan.