Annons

Infektioner ökar risken för tarmsjukdom

Personer som smittats med salmonella- eller campylobacterbakterier har betydligt högre risk att insjukna i allvarliga tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom. Det visar en dansk studie.

11 jun 2009, kl 17:47
0

Annons

Forskare vid det danska sjukhuset Aalborg har följt upp data på drygt 13 000 danskar som exponerats för bakterierna och drygt 26 000 danskar som inte haft en salmonella- eller campylobacterinfektion.

Risken att
senare insjukna i tarmsjukdomarna Crohns sjukdom eller Colitis Ulcerosa var betydligt högre bland de som tidigare haft salmonella eller campylobacterinfektion, 107 jämfört med 73 i den icke exponerade populationsgruppen.

En så tydlig
koppling mellan bakterieinfektionerna och insjuknande i kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar understryker vikten av livsmedelssäkerhet, menar forskarna.