Annons

Inte rationellt att
pröva alla licensläkemedel

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, anser att lagen om läkemedelsförmåner behöver ändras när det gäller licens- och extemporeläkemedel.

26 aug 2003, kl 11:23
0

Enligt den nuvarande lagstiftningen kan licensläkemedel ingå i förmånen enbart om LFN beslutar om detta.
? Det betyder att vi egentligen ska ta upp vartenda licensläkemedel till prövning, vilket är ytterst orationellt, säger Anna-Märta Stenberg, jurist på LFN.
Det handlar om snabba beslut som indirekt är kopplade till enskilda patienter.
Hur många det handlar om finns ingen säker statistik på, men enligt Läkemedelsverket som godkänner användning på licens handlar det om ett tiotal nya i månaden.
LFN:s förslag är att lagen ändras så att de här medlen, med undantag för lagerberedningar, får ingå i förmånen utan särskilda beslut.
Men nämnden vill ha möjlighet att på eget initiativ besluta om att ett läkemedel inte längre ska ingå i förmånen.
? Det finns ju några stora licensläkemedel som till exempel Roaccutan och Ritalina då det kan finnas skäl att pröva om de ska ingå, säger Anna-Märta Stenberg.