Annons
Insulin förbättrade minnet hos Alzheimerspatienter

Insulin förbättrade minnet hos Alzheimerspatienter

En daglig dos insulin via näsan hade positiv effekt på minnet hos patienter med förstadium till, samt mild och måttlig Alzheimers sjukdom. Det visar en ny studie som publicerades den 12 september i Archives of Neurology.

13 sep 2011, kl 12:31
0

Annons

I studien inkluderades 104 patienter med mild till måttlig Alzheimers och ett förstadium till Alzheimers (aMCI), som fick intranasalt insulin eller placebo dagligen under tre månaders tid.

Deltagarna randomiserades till en av tre grupper; 36 deltagare fick 20 internationella enheter (IE) insulin dagligen i näsan, 36 patienter fick 40 IE i näsan dagligen och 30 deltagare fick placebo dagligen under fyra månader.

De som fick 20 IE insulin uppvisade förbättring av sin totala kognitiva funktion. Det mättes genom hur väl deltagarna kunde komma ihåg en berättelse direkt efter att de hört den och efter en kortare tid. De som fick 40 IE insulin uppvisade ingen förbättring jämfört med placebo.

Tidigare studier har antytt ett samband mellan typ 2-diabetes och Alzheimers sjukdom. Flera djurstudier pekar på att insulin som ges via näsan kan förbättra kognitiva funktioner för diabetiska möss som var genetiskt förändrade för att utveckla Alzheimers sjukdom.